GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

TEMATY SZKOLEŃ

(zawartość szczegółowa):

Dodatkowy opis produktów szkoleniowych w zakładce OFERTA

Zobacz także, kto to prowadzi:

Eksperci - wykładowcy - trenerzy

  1. Przygotowanie projektów turystycznych finansowanych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych 

  2. Warsztaty w zakresie praktycznego przygotowania projektu turystycznego
i wypełniania wniosku pod fundusze strukturalne w ramach różnych Programów Operacyjnych 

  3. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw hotelarskich ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

  4. Finansowanie rozwoju biur podróży ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Szkolenie przeznaczone dla organizatorów i pośredników turystycznych

  5. Wsparcie projektów ciepłowniczych środkami UE. Kiedy przedsiębiorstwo ciepłownicze może otrzymać wsparcie z UE? 

  6. Wsparcie na budowę infrastruktury drogowej w systemie wsparcia UE 

  7. Oferta inwestycyjna samorządu. Jak ma przygotować jst ofertę nieruchomości dla biznesu? 

  8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) - wyzwanie dla samorządu 

  9. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) w Polsce 

10. Sztuka prezentacji - jak przygotować i jak przemawiać z sukcesem? 

11. Negocjacje z partnerem biznesowym  

12. Intro do UE - miejsce jst systemie funduszy strukturalnych 

13. Praktyka pisania wniosków na wybrane projekty możliwe do obsłużenia
przez samorząd terytorialny

14. System promocji w jst

15. Polityka informacyjna jst

16. Konferencje dla rad gmin i powiatów - przygotowanie dla partnerstwa


 

      Paweł Kolas
      JODKA Consulting

 

 

 

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r