GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

7.)

JODKA Consulting

 

Oferta inwestycyjna samorządu. Nieruchomość – przedmiot oferty inwestycyjnej.

 

Dotyczy: Zagadnień związanych z profesjonalnym przygotowaniem oferty inwestycyjnej, obsługa zapytań inwestorskich, analiza możliwości prezentacyjnych
i promocyjnych oferty samorządu.
 

Czas trwania: 2 dni (Dz. I – g. 10.00 – 17.00; Dz. II – 10.00 – 15.00)
 

Zakres tematyczny: zagadnienia związane z aktywnością inwestorów zagranicznych w Polsce, rankingiem atrakcyjności inwestycyjnej i tzw. klimatami inwestorskimi,
oferty inwestycyjnej i metod jej prezentacji.
 

Cel warsztatów: Wskazanie oczekiwanych standardów zachowań

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia: wyniki inwestycyjne Polski w pozyskaniu inwestycji zagranicznych, opinie inwestorów o Polsce, wyniki światowe.

Ilość uczestników:
warsztaty do 30-50 osób w przypadku 1 wykładowcy

Grupa docelowa:
pracownicy samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, osoby pracujące z inwestorem
 

Zagadnienia wykładowe:

 

 • atrakcyjność inwestycyjna Polski

 • wyniki BIZ na świecie, w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej

 • opinie o warunkach inwestowania w Polsce

 • możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych przez jst

 • promocja gospodarcza

 • standard organizacji obsługi inwestora w gminie

Zagadnienia warsztatowe:

 • strategie pozyskania inwestora

 • przygotowanie oferty inwestycyjnej

 • przekaz promocji gospodarczej

 • punkt obsługi inwestora

 • zachęty inwestycyjne zależne od jst

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r