GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

14.)

JODKA Consulting

 

Systemie promocji w jst

Dotyczy: Określenia uprawnionych oczekiwań i zadań dla zespołów zajmujących
się promocją jst - działania, finansowanie, oczekiwane efekty
 

Czas trwania: 1-2 dni

Zakres tematyczny: Promocja w jst
 

Cel warsztatów: Modelowa organizacja i miejsce w strukturze samorządowej instytucji dla wydziałów promocji (promocji gospodarczej, ogólnej, turystycznej etc.)

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:
-modele komunikacji

-zarządzanie informacjami

-kierunki promocji

-sprawozdawczość działań promocji wobec radnych

-pomiar efektów promocji

-najcześciej popełnianie błędy

-finansowanie działań promocyjnych (publikacje, kampanie etc.)

-organizacja wydziałów promocji

-instrumenty promocji


Warsztat:

Zależnie od potrzeb 1-2 trenerów.

Warsztaty pozwalają na określenie grup docelowych przesłań promocyjnych,
orientują w dostępnym instrumentarium, określają koszty i metody mierzenia efektywności działań.

 

Warsztat ma doprowadzić grupy szkoleniowe do odpowiedzi: w jaki sposób zorganizować wydział promocji, jak z działań się rozliczać (wobec radnych), jakie stawiać sobie zadania i w jaki sposób zrządzać informacją.

 

Szkolenie jest często realizowane wraz z warsztatami dla rzeczników prasowych i osób pracujących nad wizerunkiem instytucji samorządowej.

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r