GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

2.)

w ramach KSWPT

 

Warsztaty w zakresie praktycznego przygotowania projektu turystycznego
i wypełniania wniosku pod fundusze strukturalne w ramach różnych programów operacyjnych.

Dotyczy: praktyki aplikowania o wsparcie w dziedzinie turystyki
 

Czas trwania: 1-2 dni, wg zapotrzebowania

Zakres tematyczny: Doświadczenia system wsparcia europejskiego dla projektów turystycznych w Polsce (2004-2006), możliwości perspektywy 2007-2013
 

Cel warsztatów: Zapoznanie z możliwościami i praktyka pisania wniosków
(z uwzględnieniem zarządzania projektem, promocji, sprawozdawczości, kontroli i ewalulacji wdrażanego projektu)

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

-Polityka strukturalna UE: instrumenty finansowe, zasady interwencji f. strukturalnych

-Wymagania formalne wniosków: kwalifikowalność wydatków własnych, praktyka aplikacyjna

-Instytucje włączone w zarządzanie środkami na wsparcie projektów turystycznych


Warsztat:

Omówienie standardowych projektów turystycznych, praca w grupach tematycznych, przedstawienie wyników pracy.

 

Uwaga:

warsztaty w standardzie KSWPT prowadzi 2 trenerów.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r