GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

9.)

JODKA Consulting

 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)
w Polsce.

 

 

Dotyczy: Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - stan prawny (Ustawa o PPP), wyzwania, szanse, zagrożenia
 

Czas trwania: 1-2 dni.
 

Zakres tematyczny: Stan, oczekiwania i możliwości kontraktów PPP
 

Cel warsztatów: Wyposażenie słuchaczy w wiedzę o PPP, określenie zakresu realnych oczekiwań po tego typu montażach.

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:
Zakres tematyczny szkolenia pt. ‘Partnerstwo Publiczno-Prywatne'
 

Czas trwania: 2 dni (Dz. I – g. 10.00 – 17.00; Dz. II – 9.00 – 16.00)
 

Grupa docelowa: decydenci samorządu terytorialnego, pracownicy jst
 

Ilość uczestników: do 30 osób w przypadku 1 wykładowcy
 

Zagadnienia wykładowo-warsztatowe:

  • PPP – szanse i wyzwania dla samorządu terytorialnego

  • Prawodawstwo w Polsce a inwestycje typu PPP

  • Od pomysłu do oferty – Czego wolno mi chcieć?

  • Zagrożenia PPP w warunkach polskich – wnioski

 

Program szczegółowy omówiony i przygotowany wg życzeń zleceniodawcy.

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r