GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

13.)

JODKA Consulting

 

Praktyka pisania wniosków na wybrane projekty możliwe do obsłużenia przez samorząd terytorialny

Dotyczy: Praktyki pisania wniosków aplikacyjnych - doświadczenia i perspektywy
 

Czas trwania: 1-2-3 dni

Zakres tematyczny: Przedstawienie zasad wsparcia europejskiego, praktyczne wykorzystanie dokumentów programowych, ćwiczenia na formularzach wniosków
 

Cel warsztatów: Przekazanie doświadczeń w aplikowaniu po środki UE

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

-Instytucje i procedury aplikacyjne (monitoring, raportowanie, ewaluacja)

-Kwalifikowalność wkładu własnego

-Kwalifikowalność projektów

-Pomoc Publiczna

-Zamówienia Publiczne w projektach UE


Warsztat:

Program dostosowany do potrzeb zamawiającego.

Zależnie od potrzeb 1-2 trenerów - specjalizujących się w finansowaniu projektów
z poszczególnych źródeł.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r