GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

Co to jest

 

SAMORZĄDOWA AKADEMIA PROMOCJI (SAP) 'Edycja dla Miast'

Podstawowe moduły projektu są realizowane
na zamówienie i we współpracy ze Związkiem Miast Polskich (ZMP) w Poznaniu. Współpraca w ramach projektu pomiędzy JODKA Consulting i ZMP trwa
od 2004 roku (obecnie zawieszona).

 

Zależnie od potrzeb i zainteresowania uczestników, zostanie zorganizowany dodatkowy termin szkolenia poświęcony tematowi promocji gospodarczej.

Jak działa

 

Projekt zakłada przekazanie wiedzy i umiejętności (w formie wykładów, warsztatów
i konsultacji w gminach) potrzebnych do przygotowania akcji promocyjnych
dla pracowników samorządowych w następujących modułach: promocja gospodarcza (produkt: materiały promocji gospodarczej), oferta inwestycyjna i jej obsługa (produkt: prezentacja multimedialna i zespół przygotowany
do obsługi zapytań inwestorskich), negocjacje biznesowe - uwarunkowania kulturowe oraz turystyka w programach UE (produkt: praktyka aplikacyjna branż turystycznych i pokrewnych - wniosek o wsparcie UE)
.

 

Zakładane są grupy szkoleniowe nie większe niż 30 osób, z którymi będzie pracowało
2 trenerów.


Dla kogo jest

 

Projekt jest przeznaczony dla samorządów, które chcą poważnie promować swoje atuty, rozwijać je i mają dość, rabunkowej działalności firm i agencji reklamowych, zainteresowanych 'robieniem pieniędzy na samorządzie'.

Kto to robi

 

Ludzie z odpowiednim doświadczeniem i stażem. Praktycy.

 

Eksperci - wykładowcy - trenerzy

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r