Co to jest

 

Program Gmina Przyjazna Inwestorowi (GPI)
jest ogólnopolskim projektem szkoleniowo-doradczym ukierunkowanym na przygotowanie gminy na przyjęcie
i obsługę inwestorów zewnętrznych.

 

Zakłada przeprowadzenie w cyklu 6-miesięcznym zajęć wykładowych i konsultacji warsztatowych

w następujących obszarach:

 

oferta nieruchomości, marketing inwestycyjny, strategia przyciągania inwestorów, materiały promocyjne, informacja. Całość kończy audyt-egzamin realizowany
przez niezależną komisję określająca stan zaawansowania gminy.

GPI jest własnością Lubelska Fundacja Rozwoju w Lublinie.

 

Licencja GPI przeszła na postawie umowy z LFR na konsorcjum firm doradczych w którym udział bierze JODKA Consulting (JARPOL Enterprise
lider). Oznacza to, że najbliższe edycje GPI będą organizowane w miarę pojawiających się zgłoszeń.

 

Jak działa


Poszczególne moduły otwiera sesja wykładowa, a następnie realizowane
są konsultacje w gminie. Do każdego modułu przygotowano podręcznik z instruktażem
dla uczestników (zwykle 3-5 osób wskazanych przez gminę). Warunkiem wejścia
do fazy warsztatowej jest przejście audytu wstępnego, w którym ekspert GPI określa rzeczywiste możliwości skorzystania z programu - zdarzało się wielokrotnie, że część zainteresowanych nie spełniała kryteriów formalnych - np. gmina nie miała terenów inwestycyjnych nadających się do promowania.

 

Dla kogo jest GPI

 

Dla jednostek samorządu terytorialnego i jego pracowników. GPI jest jednym
z nielicznych programów, który zakłada rzetelne i całościowe przeszkolenie zespołów
do pracy z przedsiębiorcami pod kontem potrzeb obsługi zapytań inwestorskich, negocjacji z kontrahentem biznesowym, przygotowaniem prezentacji i materiałów promocyjnych. Ten intensywny trening umożliwia zwiększenie szans jst w wyścigu
o inwestora.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r