GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

1.)

W ramach KSWPT

Przygotowanie projektów turystycznych finansowanych przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej (samorząd terytorialny oraz LOT, ROT)

Dotyczy: standardów przygotowania projektów współfinansowanych przez
UE przygotowanych przez jst, lokalne organizacje turystyczne, przedsiębiorców.
 

Czas trwania: 2 dni szkoleniowo-warsztatowe
                      (Dz.I: 9.00-18.00, Dz.II: 9.00-16.00)

Zakres tematyczny: Praktyka pisania wniosków, kwalifikowalność wydatków własnych, specyfika aplikacji i standardy ocen.
 

Cel warsztatów: Zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami projektów współfinansowanych z budżetu UE na realizację projektów związanych z rozwojem turystyki w gminach i powiatach. Praktyczne aspekty przygotowania projektów, niezbędne dokumenty aplikacyjne i ich standardy

 

Organizacja szkolenia: Szkolenie składa się z 2 części:
 

1. wstęp wykładowy:

-przedstawienie logiki interwencji i wsparcia wpisanej w fundusze strukturalne, przedstawienie systemu absorpcji wsparcia europejskiego w Polsce, 

-szczegółowa informacja na temat możliwości realizowania projektów turystycznych przez jst oraz regionalne i lokalne organizacje turystyczne w kontekście dokumentów programowych i uregulowań prawnych.
 

2. warsztaty:

-zajęcia warsztatowe obejmujące pracę w grupach wraz z przygotowaniem
i przedstawieniem na forum ogólnych własnych (rzeczywistych lub ćwiczeniowych) projektów turystycznych.

W części warsztatowej zaplanowano pracę w grupach nad projektami turystycznymi
w standardach UE. Odniesienie do doświadczeń z perspektywy 2004-2006 oraz
do miejsca turystyki w nowej perspektywie finansowej (lata 2007-2013).

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r