GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

NOWOŚCI-AKTUALNOŚCI

 

Ten fragment zasilany jest wiadomościami serwisu ekspertów KSP.

Strona KSP: www.europa.edu.pl

 

Najwięcej informacji o nowej perspektywie znajduje się
na stronie Ministerstwa Rozwoju:

www.mr.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl 

 

na stronach programowych i funduszowych.

 

  

 

 
  
 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r