GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

12.)

JODKA Consulting

 

 

Intro do UE - miejsce jst w systemie funduszy strukturalnych

 

Dotyczy: Wprowadzenia w zagadnienia europejskie, aplikację o środki, logika
interwencji europejskiej

Czas trwania: 1-2-3-4 dni wykładów i warsztatów

Zakres tematyczny: Polityka strukturalna UE, dokumenty programowe, programy wsparcia w Polsce (perspektywa 2004-2006 - doświadczenia, lata 2007-2013 dokumentacje i projekty), analiza dokumentów źródłowych,

Cel warsztatów: Przedstawienie uwarunkowań skutecznego aplikowania o środki, praktyka aplikacyjna

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

-Polityka strukturalna UE

-Zasady wykorzystania funduszy strukturalnych

-Programowanie rozwoju regionalnego

-Instytucje i procedury aplikacyjne (monitoring, raportowanie, ewaluacja)

-Kwalifikowalność wkładu własnegoWarsztat:

Praktyczne zastosowania wiedzy o UE w działaniach jst.

Zajęcia prowadzą 2 trenerzy znający specyfikę jst.

Możliwość omówienia przykładowych wniosków.

 

Prowadzone ćwiczenia zostały przystosowane do oczekiwań uczestników. Obecnie najczęściej omawiane tematy mają związek z zarządzaniem projektem i praktykami rozliczania (monitoring, ewaluacja etc.).

 

Projekt będzie rozwijany na potrzeby danego etapu aplikowania o środki UE w jakim znajduje się Polska.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r