EKSPERCI - WYKŁADOWCY -TRENERZY

 

Poniżej aktualny biogram głównego eksperta

 

Paweł Kolas (JODKA Consulting)

Ur. 1964. Od 2004 roku właściciel firmy konsultingowej JODKA Consulting. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redaktor Naczelny Gazety Łowickiej (1995-1998), Rzecznik Prasowy Zarządu Miasta Łowicza (1996-1998), zastępca burmistrza miasta Łowicza (1998). Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Departamentu Obsługi Inwestorów w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ/PAIIZ) w Warszawie (1999-2004). Kontraktowy wykładowca w – Instytucie Europeistyki UJ
w Krakowie i Wydziału Prawa i Administracji UW w Warszawie.

Członek grup roboczych ds. UE (negocjacyjnych) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1997-1999). Od 2002 trener Krajowego Systemu Przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych (KSP) akredytowany przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej
w Warszawie. Ekspert Krajowego Systemu Wsparcia dla Projektów Turystycznych (KSWPT) akredytowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki (PART). Od 2007
roku, trener programu iExec (SISCO Systems) akredytowany przy Polskim Centrum Kompetencji Komputerowych Administracji (PCC) w Warszawie. Od 2009 roku trener KONSULTATYWY TM – praktyk konsultacji społecznych, akredytowany przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie.

 

Od 2010 roku, supertrener Stewardingu (metody zarządzania widownią dużych widowisk sportowych) – akredytacje w PZPN/EURO 2012. Uprawnienia trenerskie programu „Trener – EDUKATOR i Przedsiębiorca” (Stowarzyszenie Trenerów – STOP) w ramach programu PARP. Ekspert merytoryczny programu STRATEGICZNIE DLA POLSKI (zarządzanie, monitoring, ewaluacja – szkolenia dla ponad 3000 uczestników),
nadzór dydaktyczny nad warsztatami i konsultacjami trenerów realizowanych
w ramach projektu (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie).

 

Od 2013 roku Konsultant/ekspert Centrum im. Adama Smitha w Warszawie – koordynator programu „DEPOPULACJA – czas na zmianę na opolskim rynku pracy”
w obszarze pakietu 1 (pomoc społeczna) i pakietu 3 (polityka prorodzinna – opieka żłobkowo-przedszkolna) dla Urzędu Marszałkowskiego woj. opolskiego. Autor rekomendacji polityk publicznych dla Opolszczyzny: 1. Nowy model pomocy społecznej, 2. Bon wychowawczy, 3, Bon przedszkolnych, 4. Karta Matki i Dziecka, 5. Bon opiekuńczy, 6. Klaster usług wychowawczo-edukacyjnych, 7. Likwidacja barier prawnych przy zakładaniu i prowadzeniu przedszkoli.

Szkoleniowiec, trener i moderator strategii rozwojowych, wizerunkowych
i informacyjnych. Specjalista obsługi inwestycji zagranicznych i obsługi oferty inwestycyjnej samorządu terytorialnego, promocji gospodarczej JST, strategii
lokalizacji inwestycji zagranicznych w Polsce, logiki interwencji i wdrożeń projektów finansowanych przez UE. Wykładowca i trener podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą (Gruzja, Ukraina, Wielka Brytania).

 
Kontakt: pawel.kolas@jodka.pl; Tel. 0 507 156 886

 

 

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r