GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

W niniejszej zakładce znajdują się bieżące tematy,
z którymi zetknęli się trenerzy pracujący dla JODKA Consulting. Część zagadnień będzie opisana w tym miejscu. Będą tu także adresy www gdzie dany zakres wiedzy można rozwinąć.
 

1. Kwalifikowalność kosztów we wsparciu z UE

Na stronach MRR można oglądać efekt prac zespołów zajmujących się zagadnieniami kwalifikowalności kosztów w projektach finansowanych z EFRR i EFS. Opracowanie jest dostępne na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl. (zakładka kwalifikowalność). Bezpośrednio można dostać się na stronę www.kwalifikowalnosc.gov.pl. Opracowanie gromadzi przepisy o tworzeniu wkładu własnego dla projektów wspieranych przez poszczególne fundusze (ERDF, ESF etc.).

 

2. Projekty standardowe (modelowe)

Inspiracją do podjęcia prac nad przygotowaniem projektów modelowych (standardowych) był przykład pomysłów zwiększania skuteczności aplikowania o środki UE zaproponowany przez administrację niemiecką. Pomysł polega na przygotowaniu 'ślepych' wniosków aplikacyjnych, w które beneficjenci mogą 'wkładać' swoje projekty. Wnioski zostały częściowo wypełnione, wystarczy 'przystosować' od konkretnych projektów i zaopatrzyć w stosowną dokumentację oczekiwaną w projektach.

 

3. Uwarunkowania wsparcia w ramach EOG

To dodatkowe możliwości organizacji projektów 'poza' funduszami strukturalnymi. Mowa o Mechanizmach Finansowych. To ok. 600 mln Euro na lata 2004-2009,
do których Polska ma prawo. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy działają w sposób analogiczny
do f. strukturalnych (podobne zasady kwalifikowania kosztów i filozofia wsparcia).

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r