GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

6.)

JODKA Consulting

 

Projekt drogowy - jak z programów wsparcia UE budować infrastrukturę dróg. Program dla pracowników i przedstawicieli Powiatów, Zarządów Dróg Powiatowych.

 

Dotyczy: możliwości i standardów wykorzystania środków Wspólnotowych (funduszy strukturalnych i funduszu spójności) w adresowanych do tego typu beneficjentów.
 

Audytorium: Decydenci samorządowe, pracownicy ZDP 
 

Czas trwania: 1-2 dni wykładowe (g. 9.00 - 16.30)
 

Forma: wykład połączony z prezentacją wniosków i ich omówieniem

Zakres tematyczny:
Próba wskazania miejsca w programach pomocowych dla beneficjenta tego typu – istniejące programy i możliwości wsparcia
 

Cel warsztatów: Przedstawienie uwarunkowań i wymagań formalnych przy aplikowaniu o dofinansowanie ze środków programów europejskich stosowanych
w Polsce z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia inwestycji drogowych

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

1. Miejsce tego rodzaju projktów w starej i nowej perspektywie

2. Źródła finansowania - reguły wsparcia
3. Kwalifikowalność

 

Warsztat:

Wymiana doświadczeń starej i nowej perspektywy UE we wsparicu projektów branży drogownictwa. Dokumentacje aplikacyjne.

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r