GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

10.)

JODKA Consulting

 

Sztuka prezentacji - jak się przygotować
i jak przemawiać z sukcesem?

 

Dotyczy: Technik prezentacji i przemawiania publicznego
 

Czas trwania: 1-2 dni (wykłady), wasztaty 1-2-3 dniowe (zależnie od życzeń zamawiającego)
 

Zakres tematyczny: Zasady i praktyka wystąpień publicznych
 

Cel warsztatów: Opisanie i podniesienie umiejętności prezentacyjnych uczestników

Zarządzanie czasem i treścią prezentacji.

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

-wykład o ofercie inwestycyjnej,

-wykład o technikach promocji,

-wykład o komunikacji,

-kontakt w audytorium,

-sytuacje kryzysowe - jak sobie radzić z nieprzyjaznym audytorium?

Warsztat:

Przygotowanie głównych elementów składowych przekazu promocyjnego, prezentacja opracowanych ofert przed grupą, omówienie ofert i prezentacji przez prowadzącego trening na podstawie szablonu oceny prezentacji.

 

W trakcie warsztatów poszczególne grupy warsztatowe prezentują wystąpienia.
Do omówienia i przygotowania prezentacji służą tzw. karty (do wykorzystania
w przyszłości) w sytuacjach biznesowych.

 

Wystąpienia są nagrane kamerą filmową, a wielokrotne odtworzenie materiału pozwala omówić szczegóły wystąpień. Podczas warsztatów odbywają się również konsultacj indywidualne.

 

Program ostateczny szczegółowo omówiony z zamawiającym.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r