GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

16.)

JODKA Consulting

 

Konferencje dla radnych - przygotowane do partnerstwa w radach gmin

Dotyczy: Wsparcia dla nowych grup radnych przez przedstawienie kompetencji
i doświadczeń potrzebnych do sprawowania mandatu
 

Czas trwania: 1-2 dni

Zakres tematyczny: Możliwości i obowiązki rad w poszczególnych obszarach tematycznych: zagadnienia społeczne, gospodarcze, przestrzenne
 

Cel warsztatów: Przekazanie praktycznych umiejętności

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

-rola jst

-partnerzy: władza uchwałodawcza i wykonawcza

-Komisje rady gminy...

-Samorząd w Polsce i UE

-Środki zewnętrzne - możliwości z UEWarsztat:

Wg zapotrzebowania - do ustalenia z zamawiającym

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r