GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

11.)

JODKA Consulting

Negocjacje z partnerem biznesowym

 

Dotyczy: Modeli negocjacyjnych w kontraktach biznesowych

Czas trwania: wg zamówienia - 1-2-3 dni warsztatowe

Zakres tematyczny: Analiza przypadków negocjacyjnych, obsługa inwestorów zagraniczny


Cel warsztatów: Przygotowanie do obsługi oferty inwestycyjnej na potrzeby inwestora zagranicznego, prowadzenie rozmów i negocjacji.

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:
-Modele negocjacyjne

-Dystans, mowa ciała, uwarunkowania kulturowe prowadzenia biznesu

-Kultury negocjacyjne


Warsztat:

Na potrzeby zamawiającego zostanie przygotowany program na zamówienie kontrahenta. Warsztaty poprowadzi 2 trenerów.

 

Grupa szkoleniowa: 10-15 osób.

Zajęcia ilustrowane materiałami wizualnymi.

Możliwość nagrania ćwiczeń w podgrupach.

 

Szkolenie proponowane jest przedstawicielom samorządu terytorialnego, stanowi uzupełnienie szkolenia związanego z ofertą inwestycyjną, promocją gospodarczą oraz obsługa ofert inwestycyjnych.

 

Omawiane są przykłady praktyk negocjacyjnych, doświadczenia (dobre i złe) samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Szczegółowy program uzgadniany jest wg potrzeb zamawiającego

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r