GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

8.)

JODKA Consulting

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) - szansa i wyzwanie dla samorządu.

Dotyczy: obsługi projektów inwestycyjnych - warsztaty ofert, obsługi oferty inwestycyjnej, prowadzenie korespondencji z inwestorem.
 

Czas trwania: 1-2-3 dni (zależnie od potrzeb). Wykłady i warsztaty.

Zakres tematyczny: Wykłady dotyczą: stanu BIZ w Polsce, kierunki inwestowania, case studies dla ofert i , które odniosły sukces w Polsce. Warsztaty: obsługa zapytań inwestorskich, techniki negocjacyjne, sprawdzanie wiarygodności firm, przygotowanie medialne inwestycji.
 

Cel warsztatów: Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej oczekiwań inwestorów w kontaktach z jst. Kształcenie zespołów obsługi inwestorów - Punkty Obsługi Inwestorów.

 

Wstęp wykładowy - zagadnienia:

-Stan BIZ w Polsce i na świecie

-Oferta inwestycyjna - wymagania formalne

-Oczekiwania inwestorów zagranicznych

-Opinie o inwestowaniu w Polsce

Warsztat:

Program poszczególnych dni warsztatowych zostanie przygotowany na szczegółowe zamówienie. Propozycja wysłana przed zleceniem wykonania.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r