GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

REFERENCJE

W części PARTNERZY i NASI KLIENCI znajdują się kontakty i nazwy instytucji,
dla których wykonane zostały zlecenia przez firmę. Umożliwia to sprawdzenie wiarygodności firmy w bezpośrednim kontakcie z osobami, które z jej usług korzystały.

 

Ocena satysfakcji klientów prowadzona jest w formie ankiet i ewaluacji poszczególnych szkoleń. Wyniki tych ocen są zdecydowanie pozytywne.
 

Od chwili uruchomienia niniejszych stron, podjęte zostaną starania, by ewentualne pozytywne referencje dla firmy w formie listów (jeśli instytucja zamawiająca usługi
na to się zgodzi) były następnie udostępniane na stronach. Alternatywną formułą
jest umożliwienie bezpośrednich kontaktów z dotychczasowymi klientów JODKA Consulting.

 

Najlepszymi referencjami jest zadowolenie naszych Klientów, a do tych łatwo dotrzeć, na podstawie opisów projektów, do których firma została zaangażowana.

 

 

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r