GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

JODKA Consulting współpracuje z zespołami niezależnych konsultantów, którzy uzupełniają jej ofertę. Angażuje
się w zlecenia innych firm tworząc wspólne projekty
lub przedsięwzięcia.

 

 

Dotychczasowe doświadczenia firmy pokazują, że przez uczciwą współpracę można osiągać wspólne sukcesy jednocząc siły i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

Partnerzy JODKI są jej wielką przewagą - takie konsorcjum pozwala na wspólny rozwój i specjalizację w podejmowanych zagadnieniach - zwiększa to z korzyścią
dla klienta asortyment produktów, które można zaoferować.

 

Klienci mogą liczyć na to, że do realizacji włączeni są trenerzy (z firm partnerskich), którzy gwarantują sprawdzoną jakość pracy i właściwe umiejętności. Biogramy wykonawców pracujących dla JODKA Consulting, odbiorcy naszych usług każdorazowo akceptują.

 

 


Biogramy współpracowników JODKA Consulting w zakładce

Eksperci - wykładowcy - trenerzy  

 

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r