GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

PRAWO

Źródła dokumentów programowych i rozporządzeń dotyczące zagadnień Wspólnotowych:
 

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.efrr.gov.pl

www.efs.gov.pl

www.konkurencyjnosc.gov.pl

www.pozytek.gov.pl

 

 

Serwis trenerów KSP:

www.europa.edu.pl

 

Tematem niezmiernie ważnym jest sprawa kwalifikowalności wkładu własnego w projektach europejskich. Zagadnienia kwalifikowalności dla ERDF i ESF znajdują się na stronie:

www.kwalifikowalnosc.gov.pl

 

Dostęp do aktualnych opracowań lub projektów dokumentacji
na nową perspektywę umożliwia odwiedzenie stron Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

www.mr.gov.pl

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r