GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

NASI KLIENCI i WYKONANE ZLECENIA

JODKA Consulting w ramach współpracy z Partnerami, realizuje
na ich zamówienie, projekty, których skrótowy opis wraz z datami, przedstawiono poniżej.

 

'Budowa dobrego klimatu wokół inwestycji wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców'. 4-ty z cyklu warsztatów dla pracowników jst i decydentów zlecony przez firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MENAGER M.Pelczar z Krakowa, na potrzeby Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. w ramach działalności Małopolskiego Forum Inwestora. Realizacja szkolenia w Krakowie w siedzibie KPT w dn. 14.9.2017 roku. Szkolenie poświęcone zagadnieniom komunikacji społecznej budującej dobry klimat wokół inwestycji, budowie partnerstw pomiędzy uczestnikami życia społeczno-gospodarczego, łączeniu celów związanych z realizacją zadań będących częścią projektu inwestycyjnego (infrastruktury: drogowe, energetyczne itp.) z oczekiwaniami społecznymi. Obecnych 25 osób.

'Gmina jako przedsiębiorstwo - techniki sprzedaży oferty inwestycyjnej'.
3-ci z cyklu warsztatów dla pracowników jst i decydentów zlecony przez firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MENAGER M.Pelczar z Krakowa, na potrzeby Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. w ramach działalności Małopolskiego Forum Inwestora. Realizacja szkolenia w Niepołomicach w dn. 8.6.2017 roku. Szkolenie poświęcone inspiracjom biznesowym możliwym do zastosowania w gminie, technikom sprzedaży
i negocjacjom biznesowym. Wizyta studyjna w firmie Krakowskiej Fabryce Kart TREFL Sp. z o.o. w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej. Obecnych 25 osób.

'Narzędzia komunikacji w procesie pozyskiwania inwestora'. 2-gi z cyklu warsztatów dla pracowników jst i decydentów zlecony przez firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MENAGER M.Pelczar z Krakowa, na potrzeby Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. w ramach działalności Małopolskiego Forum Inwestora. Realizacja szkolenia w Tarnowie dn. 24.3.2017 roku. Szkolenie poświęcone przygotowaniu materiałów promocyjnych, akcji marketingowej i organizacji wizyty inwestora w gminie. Wizyta studyjna w firmie BECKER Sp. z o.o. w Tarnowskiej Strefie Przemysłowej. Obecnych 35 osób.

'Budowa zespołu obsługi inwestora w gminie'. 1-wszy z cyklu warsztatów dla pracowników jst i decydentów zlecony przez firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MENAGER M.Pelczar z Krakowa, na potrzeby Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
w ramach działalności Małopolskiego Forum Inwestora. Łącznie 5 spotkań w ciągu roku 2017. Realizacja szkolenia w Krakowie dn. 28.2.2017 roku. Szkolenie poświęcone budowie kompetencji obsługi projektów inwestycyjnych w gminie. Obecnych 35 osób.

'Komunikacja w urzędzie gminy: mieszkańcy-radni-urzędnicy'. Warsztat komunikacyjny na zlecenie firmy NEGRI Marcin Melon (Warszawa) dla pracowników
i radnych Gminy Grębków (woj. mazowieckie). Obecnych: 17 osób. Zrealizowano dn. 26.4.2016 roku. 

'Publiczno-prywatne partnerstwo - szansa i wyzwanie dla partnerów' - wykład
i moderowana dyskusja realizowana na potrzeby FRDL w Rzeszowie. Obecnych ok. 20 osób. Realizacja dn. 17.09.2015 w Rzeszowie (siedziba lokalnego ośrodka FRDL).

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo we współfinansowaniu UE. Warsztat dla gminy Lubaczów (woj. podkarpackie)'. Warsztat dla pracowników jst i decydentów poświęcony organizacji współpracy z sektorem prywatnym w inwestycji turystycznej: analiza uwarunkowań, oczekiwań i możliwości. Na zlecenie JARPOL Mieczysław Bąk (Warszawa) dla projektu własnego gminy finansowanego ze środków wspólnotowych. Zrealizowano w dn. 29-30.6.2015 w Lubaczowie (Muzeum kresów - Kresowa osada). Obecnych 25 osób.

'Planowanie i realizacja polityk publicznych'. Cykl 3 szkoleń poświęconych przygotowaniu i realizacji dokumentów strategicznych w gminie. Warsztat na zlecenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie w ramaach projektu Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego. Zrealizowano w Szczecinie w dn.
15-16-17.6.2015. Obecnych ok. 15 osób na każdym ze spotkań.

'Kluczowe kompetencje przedsiębiorcy'. Warsztat dla studentów Prywatnej Szkoły Wyższej UCZELNIA WARSZAWSKA, w ramach projektu "Bliżej rynku pracy", obejmował ćwiczenia z planowania i organizacji własnej działalności gospodarczej. Obecnych 45 osób, potencjalnych przedsiębiorców. Zrealizowanano w Warszawie, dn. 16.5.2015 roku.

'Rozwijanie kompetencji zarządczych liderów Lokalnych Grup Działania (LGD)'. Realizacja na zlecenie firmy PRAGMATIC z Lublina na zlecenie FAPA. Warsztat szkoleniowy przeznaczony dla liderów wiejskich społeczności lokalnych działających
w LGD obejmował warsztat praktyki komunikacyjnej, określanie celów działania LGD, budowanie zespołów roboczych i zadaniowych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem. Zrealizowano warsztat w: Kielcach (12.5.2015), w Lublinie (14.5.2015),
w Rzeszowie (15.5.2015), w Koszalinie (22.5.2015), w Poznaniu (26.5.2015) i Łodzi (28.5.2015).

'Informacyjne i analityczne możliwości wsparcia systemów zarządzania
w sektorze publicznym z wykorzystaniem budżetu zadaniowego'.
Cykl szkoleń 2-dniowych dla PMG LAAX
S.K. na zamówienie Ministerstwa Finansów adresowana do decydentów i pracowników organizacji sektora finansów publicznych, dotycząca praktycznego stosowania budżetu zadaniowego w zarządzaniu, którego celem jest poprawa skuteczności i efektywności działań. Szkolenia i warsztaty wykonane przez JODKA Consulting odbyły się w Bydgoszczy: 27-28.4.2015, w Warszawie: 29-30.4.2015, 5-6.5.2015, 7-8.5.2015. Średnia frekwencja ok. 50 osób.

'Inwestor zagraniczny w gminie'. Otwarte szkolenie warsztatowe w Gdańsku dla samorządowców i instytucji otoczenia biznesu. Obsługa oferty, jej sformułowanie, zrozumienie oczekiwań partnerów biznesowych (szczególnie inwestorów zagranicznych) został przedstawiony w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji moderowanych. Celem spotkania było przedstawienie tematyki w sposób możliwie praktyczny (praca
w grupach, analizy case study itp.)
Realizacja na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku 22.4.2015 roku.
Obecnych: 15 osób.

'Organizacja targów i misji gospodarczych: od przygotowania po wykonanie' oraz 'Elementy PR w działalności zespołów COI inwestycyjne zwiększające efektywność obsługi projektów inwestycyjnych'. Warsztat (elementy dyskusji moderowanej, case study przypadku firmy klastra bieliźniarskiego z Białegostoku - firma GAIA, rekomendacje dobrych praktyk itp.) zrealizowany dla pracowników centrów obsługi inwestora i eksportera (COI/COIE) w ramach projektu budowy sieci współpracy w wybranych regionach (Polska Wschodnia). Realizacja na zamówienie GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. z Warszawy w ramach projektu RPO Polska Wschodnia. Wykonano w dniach 24-25.3.2015 w Białymstoku (woj. podlaskie).
Obecnych 20 osób.

'Debata Oksfordzka - sztuka prezentacji'. Zamknięte szkolenie dla uczniów Liceum Pijarskiego w Łowiczu, łącznie 5 dni szkoleniowych: w dn. 21, 28.2. oraz 12, 16, 23, 27.3.2015 roku w Łowiczu. Szkolenie w formie warsztatu dotyczy zakresu komunikacji i dyskusji na wybrane tematy (sztuki prezentacji), które odbywają się dla zainteresowanych erystyką i przekonywaniem. Reguły debatowania w oparciu
o Regulamin Debat Oksfordzkich prowadzonych przez uczniów szkół średnich przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnych: 10 osób.

'Negocjacje z partnerami biznesowymi dla samorządu z elementami protokołu dyplomatycznego'. Zamknięte szkolenie warsztatowe dla sekretarzy (Forum Sekretarzy woj. Pomorskiego) realizowane na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku w dn. 29.1.2015 roku. Tematyka związana z przygotowaniem
i prowadzeniem rozmów z partnerami biznesowymi wraz z praktyką stosowania protokołu dyplomatycznego (miejsce rozmów, wspólne posiłki, zaproszenia/powitania itp.). Hotel Kiston, Sulęczyno (woj. pomorskie). Obecnych: 30 osób.

'Obsługa inwestora zagranicznego w gminie/jednostce samorządu terytorialnego (jst)'. Otwarte szkolenie warsztatowe w Poznaniu dla samorządowców i instytucji otoczenia biznesu. Obsługa oferty, jej sformułowanie, zrozumienie oczekiwań partnerów biznesowych (szczególnie inwestorów zagranicznych) został przedstawiony w formie wykładów, ćwiczeń i dyskusji moderowanych. Celem spotkania było przedstawienie tematyki w sposób możliwie praktyczny (praca w grupach, analizy case study itp.) Realizacja na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Poznaniu w dn. 20.1.2015 roku. Obecnych: 10 osób.

'Uwarunkowania kulturowe i organizacyjne robienia biznesu w Austrii i Niemczech'. Szkolenie warsztatowe dla partnerów Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera woj. warmińsko-mazurskiego zrealizowane w Olsztynie dn. 7.11.2014 roku. Tematyką były uwarunkowania prawne i kulturowe realizacji kontraktów z partnerami z niemieckiego obszaru językowego. Realizacja na zlecenie IKE z Kalisza. Obecnych: 10 osób.

'Budowanie partnerstwa instytucjonalnego'. Szkolenie warsztatowe dla
partnerów działających w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego zrealizowane
w dn. 29-30.10.2014 roku dla Miasta Kielce. Porozumienia są podstawą wspólnego aspirowania o wsparcie publiczne (ze środków UE) w nowej perspektywie finansowej
(w ramach ZIT). Realizacja na zlecenie FRDL w Kielcach. Obecnych: 60 osób.

'Marketing inwestycyjny', 'Możliwości zachęt inwestycyjnych i wsparcia dla przedsiębiorców będące w dyspozycji JST'. Szkolenie warsztatowe dla partnerów Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera woj. warmińsko-mazurskiego zrealizowane w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie) w dn. 21-22.10.2014 roku. Szkolenie miały charakter warsztatu umożliwiającego przedstawienie tematyki
w sposób praktyczny (praca w grupach, analizy case study itp.) osobom obsługującym zapytania inwestorskie.
Realizacja dla IKE z Kalisza. Obecnych: 10 osób.

'Monitoring i ewaluacja interwencji publicznej - różnice, zasady i zastosowanie'. Szkolenie zrealizowano 17.10.2014 w Hucie Żabiowolskiej k. Warszawy. Szkolenie dla pracowników Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy, poświęcone roli monitoringu i ewaluacji w nowej perspektywie interwencji UE na lata 2014-2020. Wykonanie zlecenia na zamówienie firmy NEGRI Marcin Melon z Warszawy. 
Obecnych ok. 70 osób.

'Nowa perspektywa UE na lata 2014-2020 - zmiany, wyzwania, szanse'. Konferencja zrealizowana w Lublinie dn. 10.9.2014 roku poświęcona tematyce nowej perspektywy UE na lata 2014-2020. Przedstawiono informacje o kierunkach zmian
i możliwościach, które dają możliwe współfinansowania europejskie, a szczególnie tematykę ZIT i programowania rozwoju. Projekt finansowany ze środków UE -
Pomoc Techniczna PO Polska Wschodnia na lata 2007-2013, dla partnerstwa Lublina
i Rzeszowa. Realizacja na zlecenie Global Training Centre Sp. z o.o. z Warszawy.
Obecnych: ok. 60 osób.

'Planowanie Polityk Publicznych w nowej perspektywie UE'. Moduł 1, jednio-dniowych szkoleń na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urz. Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego dla JST regionu. Wykonano w dniach:
22-23, 26.5.2014 roku w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie). Zakres szkolenia to warsztat programowania polityk publicznych i publicznych interwencji. Realizacja na zlecenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej ze Szczecina.
Warsztat programowania strategicznego obejmujący zagadnienia związane
z wizją/misją interwencji, instrumentami, organizacją zespołów, integracja działań rozmaitych partnerów itp. Obecnych: od 10 do 15 osób.

'Formułowanie Polityk Publicznych w nowej perspektywie UE'. Moduł 3, jednio-dniowych szkoleń na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urz. Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego dla JST regionu. Wykonano w dniach:
4-5, 6.6.2014 roku w Szczecinie. Zakres szkolenia to warsztat programowania polityk publicznych i publicznych interwencji. Realizacja na zlecenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej ze Szczecina. Warsztat formułowania dokumentów strategicznych obejmujący zagadnienia związane z określeniem celów strategicznych,  organizacją zespołów, integracja działań rozmaitych partnerów itp. Obecnych: od 10
do 15 osób.

'Strategia lokalne i regionalne w nowej zintegrowanej koncepcji zarządzania rozwojem w kontekście realizacji polityki spójności UE na lata 2014-2020',
3-częściowa realizacji dla Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego woj. podkarpackiego, Urząd Marszałkowski woj. Podkarpackiego.
Szkolenie-warsztat dla pracowników JST zaangażowanych w przygotowanie dokumentów strategicznych
z zakresu planowania strategicznego (poziom powiatów i miast na prawach powiatu) realizowany na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego (podwykonawstwo dla Instytutu Konsultantów Europejskich z Kalisza). Realizacja:
19-20.5.2014, 2-3., 16-16.6.2014 roku. Cykle 2 dni wykładów i warsztatów dotyczyły: uwarunkowań uwarunkowań programowania strategicznego, wdrożeń oraz monitoringu/ewaluacji wg wytycznych UE na lata 2014-2020. Przedstawione
i przećwiczone zostały zasady przygotowania dokumentów, ich wdrożenia oraz realizacji wg nowych zasad. Miejsce realizacji, Rzeszów (woj. podkarpackie), obecnych 80 osób  na każdym wydarzeniu.

'Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy' - zakończenie projektu (konferencja kończąca projekt) - 3.2013-6.2014.  Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego przez Centrum im. Adama Smitha.

Zaangażowanie w projekcie w ostatecznej rekomendacji następujących narzędzi:
      -Deregulacja zawodów opiekuńczych
      -Nowy model opieki społecznej
      -Bon wychowawczy
      -Bon przedszkolny 
      -Klaster usług żłobkowo-przedszkolnych
      -Bon opiekuńczy dla seniora
      -Likwidacja barier przy zakładaniu i prowadzeniu przedszkola
      -Pakiet usług medycznych dla matki i dziecka 

Projekt systemowy współfinansowany ze źródeł UE (interwencja EFS). Celem projektu było wypracowanie koncepcji przeciwdziałających negatywnym tendencjom demograficznym obserwowanym na Opolszczyźnie. Rekomendacja wybranych narzędzi miała zwiększających atrakcyjność inwestycyjną i bezpieczeństwo socjalne obywateli regionu. Realizacja w formie doradztwa, realizacji i koordynacji powstania prac studialnych związanych z wypracowaniem nowego modelu rozwojowego. Rekomendacje wypracowane przez CAS poddane zostały procesom uspołecznienia i promocji przez rozmaite działania: konferencje, aktywność w mediach, konferencje, panele dyskusyjne. Miejsce realizacji: Warszawa-Opole-Łowicz.

'Prawo autorskie w praktyce jst' - warsztat dla samorządowców zrealizowany na zamówienie firmy IMPULS z Lubina dla pracowników samorządowych w ramach projektu podnoszącego ich kompetencje w dn. 6.12.2013 roku. Zakres wykładu i warsztatów dotyczył podstawowych pojęć związanych z prawem autorskim oraz praktyki jego stosowania (wizerunek, własność intelektualna, dopuszczalny użytek itp.). Obecnych:
2 osoby. Miejsce realizacji: Lublin (woj. lubelskie).  

'Promocja gospodarcza, gotowość inwestycyjna i obsługa projektu inwestycyjnego' konferencja w ramach 4 Forum Inwestycyjnego Wielkopolski na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w dn. 6.11.2014 roku.
Udział w dyskusji i panelu poświęconemu atrakcyjności inwestycyjnej Wielkopolski
i możliwościom jej wzmocnienia był częścią warsztatów ofert inwestycyjnych cyklicznie organizowaną przez Stowarzyszenie. Obecnych: 120 osób. Miejsce realizacji: Stare Miasto k. Konina (woj. wielkopolskie)

'Nawigator na nową pracę' - wkłady i warsztaty dla beneficjentów programu
PO KL w ramach priorytetu 8, 'Regionalne kadry gospodarki', Działanie 8.1.2 -
Wsparcie procesów adaptacyjnych w regionie dla Centrum Samorządności
i Regionalizmu w Łowiczu. Obecnych 5 osób. Realizacja w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) w dniach: 19-20.10.2013 oraz 24-25-26.10.2013. W ramach projektu zrealizowano także doradztwo indywidualne w wymiarze 8h/uczestnik związane
z przygotowaniem biznesplanu. Obecnych: 5 osób.

'Publiczno-prywatne partnerstwo - szansa i wyzwanie dla partnerów' - wykład
na zamówienie PMG LAXX Sp. z o.o. S.K. realizowany w Gdańsku na potrzeby Punktu Informacji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Obecnych ok. 80 osób. Realizacja dn. 23.09.2013 w Gdańsku (siedziba Urzędu Marszałkowskiego).

 'Moderacja warsztatu dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego woj.
 warmińsko-mazurskiego' -
przygotowanie regionalnego programu operacyjnego
 na lata 2014-2020.
Realizacja na zamówienie UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego
 w Olsztynie. Realizacja dn. 22-23.8.2013 w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie).  
 Obecnych: 25 osób.

'Samorządowy savoir-vivre - elementy protokołu dyplomatycznego dla
 samorządowców: kurtuazja czy utrudnienie?' -
wkłady i warsztat dla pracowników
 i partnerów powiatu kępińskiego (woj. dolnośląskie) w ramach konferencji współpracy
 transgranicznej z partnerskim powiatem z Niemiec. Szkolenie dotyczy standardów
 kontaktów pomiędzy instytucjami (korespondencja, wizyty, kontakty itp.) w których
 wykorzystywane są reguły protokołu dyplomatycznego. Zrealizowano w dn. 26.8.2013
 w Kępnie (woj. dolnośląskie). Obecnych: 50 osób.

'Doradztwo przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej' - wsparcie  doradcze dla osób otwierających działalność gospodarczą'. Wkłady i warsztat zrealizowany w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą po zakończeniu pracy dla wojska w oparciu o dotację inwestycyjną i finansowanie pomostowe w ramach projektu: 'Nawigator na własną działalność gospodarczą'. Realizacja 10.7.2013 na zamówienie Centrum Samorządności
i Regionalizmu w Łowiczu. Jesienią ciąg dalszy szkoleń przygotowujących do debiutu działalności gospodarczej. Obecnych: 10 osób.

'Mentoring i coaching - wsparcie doradcze dla osób otwierających działalność gospodarczą'. Wkład i warsztat zrealizowany w Kole i Turku (woj. wielkopolskie) dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu o dotację inwestycyjną
i finansowanie pomostowe w ramach projektu: 50+ 'Wreszcie na swoim! Realizacja
na zamówienie Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu. Obecnych: 20 osób.

'Publiczno-prywatne partnerstwo - szansa i wyzwanie dla samorządu terytorialnego'. Szkolenie-warsztat zrealizowano w dn. 4.6.2013 w Warszawie,
dla pracowników jst zaangażowanych w projekcie:
Projekt „Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 jst” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Obecnych: 12 osób.

'Przygotowanie biznes planu' - cykl warsztatów połączony z doradztwem
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu o dotację inwestycyjną
i finansowanie pomostowe w ramach projektu: '50+ Wreszcie na swoim!. Zrealizowano
w dn. 14-17, 21-24.5.2013 w Kole i Turku (woj. wielkopolskie) na zamówienie
Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu. Obecnych: 20 osób.

'Podstawy przedsiębiorczości', 'Marketing i wizerunek firmy', 'Finansowanie działalności MŚP', 'Zarządzanie firmą równych szans'. Cykl wykładów
i warsztatów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w oparciu
o dotację inwestycyjną i finansowanie pomostowe w ramach projektu: 50+ 'Wreszcie na swoim! Realizacja w dn. 6-8.5.2013 w Kole i Turku (woj. wielkopolskie)
na zamówienie Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu. Obecnych: 20 osób.

'Sztuka prezentacji - warsztat'. Warsztat dla dyrektorów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu technik przygotowania i wygłoszenia prezentacji multimedialnej połączona z nagraniem i omówieniem wystąpień uczestników warsztatu. Szkolenie zrealizowano w dn. 18.4.2013 roku w Krakowie. Obecnych: 25 osób.  

'Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej'. Warsztat dla  instytucji i organizacji obsługujących ruch turystycznych w ramach projektu Polskiej Organizacji Turystki, na zlecenie ECORYS Sp. z o. o. z zakresu technik opracowania produktu turystycznego, promocji i marketingu. Realizacja w Katowicach,
dn. 8.4.2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Obecnych: 20 osób.

'Dyplomatyczny savoir-vivre w praktyce jst '. Wykład i warsztat dla pracowników JST przedstawiający podstawowe zasady protokołu dyplomatycznego w urzędowej praktyce zrealizowany dnia 25.03.2013 roku w Warszawie. Realizacja na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Mazowsze. Obecnych: 12 osób.

'Być aktywnym - mieć równe szanse'. Warsztat komunikacyjny dla osób niezatrudnionych, którymi opiekuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łowiczu zrealizowany w dniach: 11.14-15, 18-20.3.2013 w Łowiczu. Realizacja szkoleń dla 2 grup po 25 osób. Łącznie obecnych: 60 osób. Realizacja na zlecenie Centrum Samorządu i Regionalizmu z Łowicza.

'Dyplomatyczny savoir-vivre w praktyce samorządowej - od korespondencji
po organizację wizyt i spotkań'.
Wykład i war
sztaty dla przedstawicieli JST
w ramach konferencji "Współpraca zagraniczna samorządów lokalnych - teoria
i praktyka" na zaproszenie Związku Miast Polskich z Poznania. Realizacja w dn.
12-13.3.2013 roku w Hotelu Szafran w Czeladzi (woj. śląskie). Obecnych: 100 osób.
 

'Budowanie marki, Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej'. Warsztat dla pracowników JST i instytucji obsługujących ruch turystycznych w ramach projektu Polskiej Organizacji Turystki, na zlecenie ECORYS Sp. z o. o. z zakresu technik opracowania produktu turystycznego, promocji
i marketingu. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnych: 20 osób. Zrealizowano dn. 27-28.2.2013 w Łodzi. 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szansa i wyzwanie'. Szkolenie dla obecnych
i potencjalnych beneficjentów programów krajowych i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Realizacja szkolenia na zlecenie Open Training Sp. z o.o. wykonana w Olsztynie w dn. 15.12.2012 roku. Obecnych:
25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju w dn. 6.12.2012 roku w Kielcach (woj. świętokrzyskie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju dn. 5.12.2012 w Lublinie (woj. lubelskie). Realizacja szkolenia
na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju w dn. 3.12.2012 roku w Gdańsku (woj. pomorskie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych:
25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 26 i 27.11.2012 (2 grupy) w Rzeszowie (woj. podkarpackie). Obecnych na każdym ze spotkań 25 osób.

'Komunikacja, autoprezentacja i prezentacja multimedialna' - szkolenie warsztatowe dla dyrektorów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowane dn. 23-24.11.2012 w Dobczycach (woj. małopolskie). Szkolenie zawierało moduły przygotowujące mówców do wystąpień publicznych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, jak również moduł komunikacji i autoprezentacji. Obecnych: 45 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych) dla pracowników UMiG Skała (woj. małopolskie) zrealizowane w dn. 23.11.2012. Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Łodzi, dn. 22.11.2012. Obecnych: 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 20-21.11.2012 w Żorach (woj. śląskie). Obecnych:
30 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring
i ewaluacja dokumentów strategicznych) wykonano dn. 20.11.2012 dla pracowników
UM w Świdnicy. Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

'Negocjacje z inwestorem - KOMUNIKACJA, NEGOCJACJE, UWARUKOWANIA KULTUROWE'. Część 3 5-cio dniowego cyklu warsztatów dla pracowników JST
i pracowników służb rynku pracy z zakresu przygotowania i obsługi ofert i projektów inwestycyjnych na zamówienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Realizacja na zamówienie Grupy Doradczej Projekt Sp. z o.o. z Krakowa w d. 19.11.2012 roku
w Krakowie. Obecnych 15 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dn. 15-16.11.2012 w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Obecnych 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring
i ewaluacja dokumentów strategicznych) dla pracowników jst zrealizowane w dn. 14.11.2012 w UMiG w Chocianowie. Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dn. 12-13.11.2012 w Legnicy (woj. dolnośląskie). Obecnych 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dn. 8-9.11.2012 w Katowicach. Obecnych 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych Miasta Ruda Śląska wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring
i ewaluacja dokumentów strategicznych) dla pracowników UM w Rudzie Śląskiej zrealizowano w dn. 7.11.2012 . Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

'Oferta inwestycyjna i jej obsługa w gminie?'. Część 2 5-cio dniowego cyklu warsztatów dla pracowników JST i pracowników służb rynku pracy z zakresu przygotowania i obsługi ofert i projektów inwestycyjnych na zamówienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Realizacja na zamówienie Grupy Doradczej Projekt Sp. z o.o. z Krakowa w dn. 5-6.11.2012 w Krakowie. Obecnych 15 osób.

'Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej'. Wykład dla pracowników JST i instytucji obsługujących ruch turystycznych w ramach projektu Polskiej Organizacji Turystki, na zlecenie ECORYS Sp. z o.o. z zakresu technik opracowania, promocji i marketingu. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w dn. 30.10.2012 roku w Gdańsku (woj. pomorskie). Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju w dn. 25-26.10.2012 w Pile (woj. wielkopolskie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych:
26 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju zrealizowane dn. 22.10.2012 w Łodzi (woj. łódzkie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych:
27 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju zrealizowane w dniu 18.10.2012 roku w Wadowicach (woj. małopolskie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 18 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju zrealizowane dn. 17.10.2012 roku w Legnicy (woj. dolnośląskie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju zrealizowane dn. 16.10.2012 roku w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych 22 osoby.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju zrealizowane dn. 15.10.2012 roku w Skierniewicach (woj. łódzkie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Jak wykorzystać atrakcyjność inwestycyjną regionu?'. Część 1, 5-cio dniowego cyklu warsztatów dla pracowników JST i pracowników służb rynku pracy z zakresu przygotowania i obsługi ofert i projektów inwestycyjnych na zamówienie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Realizacja na zamówienie Grupy Doradczej Projekt Sp. z o.o. z Krakowa w dniach 11-12.10.2012 roku w Krakowie (siedziba WUP). Obecnych: 12 osób.

'Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej'. Warsztat dla pracowników JST i instytucji obsługujących ruch turystycznych w ramach projektu Polskiej Organizacji Turystki, na zlecenie ECORYS Sp. z o.o. z zakresu technik opracowania, promocji i marketingu. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Poznaniu, dnia 10.10.2012. Obecnych: 20 osób.

'Budowa marki turystycznej', 'Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej'. Warsztat dla pracowników JST i instytucji obsługujących ruch turystycznych w ramach projektu Polskiej Organizacji Turystki, na zlecenie ECORYS Sp. z o.o. z zakresu technik opracowania, promocji i marketingu. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Zielonej Górze (woj. lubuskie)
w dniach: 8-9.10.2012. Obecnych: 24 osoby.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Katowicach dnia 5.10.2012 roku. Obecnych: 16 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Częstochowie (woj. śląskie) dnia 4.10.2012. Obecnych:
15 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych Miasta Nałęczów wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring
i ewaluacja dokumentów strategicznych) zrealizowane dnia 3.10.2012 w Rudzie Śląskiej (Urząd Miasta). Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Biesku Białej (woj. śląskiej) dnia 2.10.2012. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Nysie (woj. opolskie) dnia 1.10.2012 roku. Obecnych: 17 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Radomsku (woj. łódzkie) dnia 28.9.2012. Obecnych: 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) dnia 27.9.2012. Obecnych: 22 osoby. 

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Łodzi (woj. łódzkie) dnia 26.9.2012. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 21.9.2012 w Opolu Lubelskim (woj. lubelskie).
Obecnych: 27 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 20.9.2012 w Lublinie (woj. lubelskie). Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 19.9.2012 w Lubartowie (woj. lubelskie). Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych Miasta Nałęczów dn. 18.9.2012 wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych). Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Nałęczowie (woj. lubelskie).

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 13.9.2012 w Ostrowie Wlk. (woj. wielkopolskie). Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dn. 11.9.2012 w Koninie (woj. wielkopolskie). Obecnych:
28 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dn. 7.9.2012 w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie). Obecnych: 27 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dn. 6.9.2012 w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). Obecnych - 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych Miasta Włocławka wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring
i ewaluacja dokumentów strategicznych). Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 5.9.2012 we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie).

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju w dniu 3-4.9.2012 (2 grupy) we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 20-25 osób w każdej z grup. Obecnych: 24 osoby.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów strategicznych Gminy Kocierzew Południowy (woj. łódzkie) zrealizowano w dn. 29.8.2012 roku, wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych). Realizacja na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Miejsce realizacji: UG Kocierzew Południowy (woj. łódzkie)

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Opolu (woj. opolskie)
w dn. 28.8.2012 roku na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 23 osoby.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Radomsku (woj. łódzkie)
w dn. 24.8.2012 roku na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 22 osoby.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie)
w dn. 23.8.2012 roku na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Smardzewie k. Sieradza (woj. łódzkie) w dn. 21.8.2012 roku na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Rybniku (woj. śląskie) w dn. 9.8.2012 roku na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Katowicach (woj. śląskie) w dn. 8.8.2012  roku, na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25  osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Częstochowie dn. 7.8.2012 roku na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) w dn. 3.8.2012 roku na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia  Łukowie Podlaskim (woj. lubelskie) w dn. 2.8.2012 roku, na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych - 16 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- KONSULTACJE OSOBISTE w ramach projektu.
Konsultacje dokumentów programowych Miasta Lublina (Lublin) wg zakresu programu (zarządzanie, monitoring
i ewaluacja dokumentów strategicznych) wykonana w dn. 1.8.2012 roku. Realizacja
na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Czas realizacji: 8 godzin.

Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia dn. 31.7.2012 roku na zlecenie PMG S.J.
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Lublinie (woj. lubelskie). Obecnych 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w dn. 27.7.2012 na zlecenie PMG S.J.
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie). Obecnych 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w dn. 26.7.2012 na zlecenie PMG S.J.
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Łodzi (woj. łódzkie). Obecnych 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w dn. 25.7.2012 na zlecenie PMG S.J.
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach (woj. łódzkie). Obecnych
20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w dn. 25.7.2012 na zlecenie PMG S.J.
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach (woj. łódzkie). Obecnych
20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w dn. 24.7.2012 na zlecenie PMG S.J.
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Kutnie (woj. łódzkie). Obecnych 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w dniach 18-19.7.2012 w Ostrowcu Św. (woj. świętokrzyskie) na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnych w obu grupach po 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia w dn. 17.7.2012 na zlecenie PMG S.J.
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Skarżysku Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Obecnych 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 3.7.2012 roku w Łopusznie (woj. świętokrzyskie). Obecnych: 16 osób. 

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we Włoszczowej (woj. świętokrzyskie), dn. 2.7.2012 roku. Obecnych 22 osoby.   

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Bielsko-Białej (woj. śląskie), dn. 28-29.6.2012 roku. Obecnych 25 osób.  

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Rybniku (woj. śląskie), dn. 26-27.6.2012 roku.
Obecnych 27 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 25.6.2012 roku w Zielonce k. Solca Zdrój (woj. świętokrzyskie). Obecnych: 20 osób. 

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 21-22.6.2012 w Katowicach (woj. śląskie). Obecnych 27 osób.  

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dn.19-20.6.2012 w Częstochowie (woj. śląskie). Obecnych 27 osób.  

'Konsultacje opracowania strategicznego związanego z strategią rozwoju powiatu mińskiego'. Spotkanie poświęcone tematyce strategii rozwoju gospodarczego określające możliwości współpracy z JODKA Consulting w zakresie konsultacji oferty inwestycyjnej, strategii marketingu inwestycyjnego i współpracy powiatu mińskiego z ze środowiskami biznesowymi działającymi na jego terenie. Konsultacja odbyła się 18.6.2012 roku w Warszawie. 

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 13.6.2012. Realizacja w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Obecnych: 25 osób. 

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dnia 1.6.2012 roku w Łomży (woj. podlaskie).
Obecnych: 27 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: EWALUACJA.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dn. 31.5.2012 w Bielsku Podlaskim (woj. podlaskie).
Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniach 29-30.5.2012 roku w Mławie (woj. mazowieckie). Obecnych: 27 osób.

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szansa i wyzwanie dla JST' 
Szkolenie adresowane dla sekretarzy urzędów JST przedstawiające możliwości realizacji projektów PPP, przedstawiające warunki sukcesu, doświadczenia, prawodawstwo regulujące tego typu montaże. Realizacja na zlecenie Ośrodka
FRDL w Katowicach dnia 26.5.2012 w Wiśle (woj. śląskie). Obecnych: 20 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie dla pracowników JST z zakresu programowania
i planowania rozwoju. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szkolenie zrealizowane w dniach 15-16.5.2012 w Gryfinie
(woj. zachodniopomorskie). Obecnych: 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie pilotażowe dla pracowników JST z zakresu programowania i planowania rozwoju w dn. 9-10.5.2012. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szkolenie w Warszawie. Obecnych 27 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE.
Szkolenie pilotażowe dla pracowników JST z zakresu programowania i planowania rozwoju w dn. 1-2.4.2012. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szkolenie z udziałem pracowników MRR (kontrola) w Warszawie. Obecnych 23 osoby.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego'
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE
Szkolenie pilotażowe dla pracowników JST z zakresu programowania i planowania rozwoju zrealizowane w dn. 29-30.3.2012. Realizacja szkolenia na zlecenie PMG S.J. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szkolenie
z udziałem pracowników MRR (kontrola) w Białymstoku. Obecnych 25 osób.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' 
- MODUŁ: ZARZĄDZANIE
Spotkanie trenerów w programie 'Strategicznie dla Polski'
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie, w dn. 13.4.2012. Trening trenerów - podsumowanie zrealizowanych szkoleń pilotażowych Realizacja szkolenia
na zlecenie PMG S.J. Trening z udziałem pracowników MRR w Warszawie.
Obecnych 25 osób.

'Trening komunikacyjny dla osób poszukujących pracy: komunikacja, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna'. Realizacja w dniach: 12-13, 15,
18-21.3.2012 w Łowiczu. Szkolenie warsztatowe adresowane do osób poszukujących pracy dla Centrum Samorządności i Regionalizmu z Łowicza. Odbiorcami są osoby objęte wsparciem MOPS Łowicz. Szkolenie zamknięte, obecnych 25 osób w grupie.

'Zarządzanie rozwojem lokalnym - strategie rozwoju lokalnego' - TRENING DLA TRENERÓW. Moduły tematyczne: zarządzanie i ewaluacja. JODKA Consulting realizuje oba ww. moduły. Szkolenie przygotowujące trenerów odbyło się w dn. 14.3.2012 się w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
w Warszawie. Obecni trenerzy wybrani do realizacji programu. Obecnych 50 osób.

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - wyzwania i szanse'. Szkolenie dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w dn. 12-13.12.2011 roku
w Warszawie. Zakres: umowa o PPP a PZP, wyłonienie partnera, dochodzenie do partnerstwa. Obecnych 25 osób.

'Promocja gospodarcza samorządu terytorialnego'- realizacja w ramach projektu podnoszącego kompetencje pracowników i partnerów Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera woj. Zachodniopomorskiego w Koszalinie dn. 9.12.2011 roku. Zamawiający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Obecnych 60 osób.

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo a samorząd terytorialny' - realizacja w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego. Realizacja w Szczecinie dn. 9.11.2011. Zakres: uwarunkowania sukcesu projektów PPP, dochodzenie do partnerstwa, zobowiązania stron. Zamawiający: SCW Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy. Obecnych 20 osób.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - wyzwania i szanse'. Szkolenie zrealizowane
w dn. 26.9.2011 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Zakres: umowa o PPP, wyłonienie partnera PPP i wkład własny, jako element zobowiązania stron. Obecnych 20 osób. Zrealizowano w Warszawie.

 

'Stewarding - najlepsza jakość imprez piłkarskich' - realizacja cyklu szkoleń
na zamówienie UEFA na Ukrainie (Kijów) przekazujących kompetencje zarządzania widowiskami sportowymi. Kurs dla trenerów (ToT) w dniach 31.7-1.8 i 8-17.9.2011 roku. Udział JODKA Consulting na zlecenie ESSMA i UEFA. Cykl szkoleniowy i praktyka podczas spotkań piłkarskich adresowana do kandydatów na trenerów stewaridingu działających na stadionach EURO 2012. Obecnych: 24 osoby.

 

'Doradztwo z zakresu dobrych praktyk samorządowych - ISO w jednostce samorządu terytorialnego' - realizacja w dn. 8.9.2011 roku w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 20 osób - spotkanie w UG Leszno (woj. mazowieckie).
 

'Konferencja kończąca projekt URBACT Miasto-Region-Sieć', moderacja konferencji w dn. 14.7.2011. Konferencja kończyła projekt URBACT II, w którym udział brały 2 miasta polskie: Częstochowa i Kielce. Udział JODKA Consulting na zaproszenie Miasta Kielce. Obecnych: ok. 100 osób. Miejsce realizacji: Kielce (sale Targów
Kielce S.A.)

 

'Rozwój zrównoważony - cykl warsztatów dla beneficjentów programów unijnych realizujących projekty infrastrukturalne' - szkolenie realizowane
w ramach projektu PO Pomocy Technicznej dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w miastach-stolicach regionów. Udział JODKA Consulting na zlecenie APEXnet
i Ecorys Sp. z o.o. Szkolenia odbyły się: Warszawa (22-23.3.2011), Poznań
(7-8.4.2011), Łódź (12-13.5.2011), Białystok (19-20.5.2011), Gdańsk (26-27.5.2011), Kraków (9-10.6.2011), Warszawa (7-8.7.2011), Poznań (19-20.7.2011). Łącznie 10 cykli - 2-dniowych. Uczestnikami są pracownicy instytucji publicznych i samorządu realizujący tego typu projekty. Oczekiwana frekwencja: ok. 30 osób na warsztacie. Realizacja marzec - wrzesień 2011 roku. Miejscami realizacji były wybrane miasta wojewódzkie.

 

'Doradztwo z zakresu dobrych praktyk samorządowych.
Temat: publiczno-prywatne partnerstwo (PPP) - teoria i praktyka '
-
realizacja w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych
w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 20 osób. Zrealizowano w dn. 21.6.2011,
w Lesznie (woj. mazowieckie).

 

'Konferencja inwestycyjna COIE woj. zachodniopomorskiego' - wydarzenie adresowane do samorządowców i przedstawicieli biznesu województwa. Wystąpienie JODKA Consulting poświęcone technikom obsługi inwestora w gminie: od oferty inwestycyjnej przez promocję po wizytę inwestorską. Obecnych ok. 150 osób. Zrealizowano w dniach 2-3.6.2011 roku w  Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie)
 

'Współpraca JST z organizacjami pozarządowymi' - szkolenie realizowane
w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych
w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 15 osób na każdym spotkaniu. Zrealizowano
w dn. 6-7.6 i 13-14.6.2011 roku, w Łomiankach (woj. mazowieckie).

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie realizowane
w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych
w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt - obecnych od 15 do 25 osób. Zrealizowane w terminach:
14-15.3.2011, 28-29.3.2011, 22-23.5.2011 roku. Miejsce realizacji: Jawczyce k. Ożarowa Mazowiecki (woj. mazowieckie)

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo' - realizacja w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie
dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych na spotkaniach 
ok. 30 osób. Zrealizowano w dn. 11-13.4.2011 i 9-11.5.2011 roku w Błoniu (woj. mazowieckie).

 

'Doradztwo z zakresu dobrych praktyk samorządowych. Temat: współpraca
samorządu terytorialnego z organizacjami sektora pozarządowego' -
realizacja w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych
w projekt. Obecnych ok. 15 osób. Zrealizowano w dn.6.4.2011 roku w siedzibie starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim (woj. mazowieckie).

 

'Moderacja warsztatu Lokalnej Grupy Działania w programie URBACT II -
Kielce' -
realizacja dn. 24.03.2011 roku w Kielcach, dla samorządowców i innych uczestników projektu współpracy miast europejskich URBACT II. Projekt finansowany ze źródeł UE (Komisji Europejskiej), określenie kierunków rozwojowych i działań Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych' dla projektu 'Być  aktywnym - mieć równe szanse'. Na zlecenie CESiR Łowicz, realizacja dla MOPS
w Łowiczu w dn. 7-11 i 16-18.3.2011 w Łowiczu. Obecnych 40 osób.

 

'Daj sobie pracę' - cykl warsztatów dla osób chcących założyć własną firmę
i przegotować biznesplan dla swojej działalności -
na zlecenie CESiR Łowicz, realizacja w Poddębicach i Sieradzu w dniach 31.1.2011-2.2.2011 i 16.2 i 22.2.2011. cynie 20 osób. Projekt finansowany z PO KL działanie 6.2 (woj. łódzkie).

 

'Rozwój zrównoważony - cykl warsztatów dla beneficjentów programów unijnych realizujących projekty infrastrukturalne' - szkolenie realizowane
w ramach projektu PO Pomocy Technicznej dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w miastach-stolicach regionów. Udział JODKA Consulting na zlecenie APEXnet i Ecorys Sp. z o.o. Szkolenia odbyły do tej pory: Warszawa (13-14.1), Gdańsk (27-29.1), Łódź
(17-18.2), Białystok (3-4.3.2011). Uczestnikami są pracownicy instytucji publicznych
i samorządu realizujący tego typu projekty. Obecnych: 20 osób na warsztacie.

 

'Stewarding - Pakiet szkoleniowy PZPN - EURO 2012' - szkolenie dla terenów pracujących ze służbami informacyjno-porządkowymi (stewardami) imprez
piłkarskich w Polsce. Wykonano 20-23.1.2011 i 10-13.2.2011 roku. Projekt ma na celu przygotowanie służb na stadiony Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie EURO 2012, Ekstraklasy i I Ligi Piłki Nożnej. Obecnych 45 osób. Miejsce realizacji - Warszawa.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie realizowane
w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych
w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt - obecnych od 15 do 25 osób. Zrealizowane w terminach:
10-11.1.2011, 17-18.1.2011, 14-15.2.2011, 28.2-1.3.2011, 14-15.3.2011.
Obecnych średnio 20 osób. Miejsce realizacji: Jawczyce k. Ożarowa Mazowiecki
(woj. mazowieckie)

 

'Zarządzanie cyklem projektu UE i wniosek aplikacyjny' - wykłady w dn.
18-19.12.2010 roku w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami UE na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji.
Obecnych: ok. 50 osób.

 

'Moderacja  konferencji pt. Włocławska strefa Gospodarcza - Park Przemysłowo-Technologiczny' - konferencja poświęcona promocji projektu nowych terenów inwestycyjnych Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) wpartych ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013, dnia 15.12.2010 roku we Włocławku (Ratusz). Obecnych ok. 70 osób. Realizacja na zlecenie Agencji Gra Sp. z o.o. z Torunia.

 

'Stewarding - Pakiet szkoleniowy PZPN - EURO 2012' - szkolenie terenów pracujących ze służbami informacyjno-porządkowymi (stewardami) imprez
piłkarskich w Polsce. Projekt ma na celu przygotowanie służb na stadiony Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie EURO 2012, Ekstraklasy i I Ligi Piłki Nożnej, zrealizowany
w dniach 9-12.12.2010 roku. Obecnych 20 osób. Zlecenie PZPN.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie realizowane
dn. 6-7.12.2010 roku w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim w Jawczycach k. Ożarowa Mazowieckiego. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 30 osób.

 

'Doradztwo w zakresie dobrych praktyk samorządowych - zarządzanie kryzysowe' - realizacja w dn. 1.12.2010 roku w Ożarowie Mazowieckim,
dla uczestników projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych
w powiecie warszawskim-zachodnim. Obecnych 15 osób.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie realizowane
dn. 22-23.11.2010 roku w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim w Jawczycach k. Ożarowa Mazowieckiego. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 30 osób.

 

'Moderacja warsztatu Lokalnej Grupy Działania w programie URBACT II -
Kielce' -
realizacja dn. 10.11.2010 roku w Kielcach, dla samorządowców i innych uczestników projektu współpracy miast europejskich URBACT II. Projekt finansowany ze źródeł UE (Komisji Europejskiej), określenie kierunków rozwojowych i działań Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie realizowane
dn. 8-9.11.2010 roku w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim w Jawczycach k. Ożarowa Mazowieckiego. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 30 osób.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szansa i wyzwanie dla JST' - cykl 
 2-dniowych szkoleń dla samorządowców Mazowsza zrealizowany w okresie 14.10-17.12.2010 roku. Projekt finansowany przez UE zapoznający uczestników z PPP, prawodawstwem tych montaży i praktyką. Frekwencja : 25 osób w grupie. Miejsca szkoleń: Warszawa (14-15.10), Siedlce (29-30.10), Ostrołęka (2-3.11), Radom (4-5.11), Płock (15-16.11), Warszawa (18-19.11), Siedlce (25-26.11), Warszawa
(29-30.11), Radom (2-3.12), Radom (9-10.12), Płock (16-17.12).
Realizacja na zamówienie: APEXnet Sp. z o.o. i ECORYS Sp. z o.o. Obecnych średnio: 30 osób.

 

'Konsultant ds. funduszy europejskich' - kurs 20 spotkań (każda grupa) zrealizowany od 20.9-20.12.2010 roku dla uczestników projektu PO KL z woj. łódzkiego, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.1, realizowane dla 2 grup w Łowiczu
i Kutnie (woj. łódzkie). Zlecenie Centrum Samorządu i Regionalizmu w Łowiczu. Omawiana była tematyka europejska w 3 modułach: 1. logika interwencji UE,
2. warsztat projektowania  3. praktyka aplikacyjna perspektywy 2007-2013 - kwalifikowalność działań i wydatków. Całość zakończona egzaminem. Frekwencja:
10 osób w grupie. Spotkania 2 razy w tygodniu.

 

'Doradztwo w zakresie dobrych praktyk samorządowych - upowszechnianie wiedzy na temat projektów wspartych ze środków UE' - realizacja w dn. 27.10.2010 roku w Ożarowie Mazowieckim, dla uczestników projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie warszawskim-zachodnim. Obecnych
16 osób.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie zrealizowane w dn. 25-26.10.2010 roku w Jawczycach k. Ożarowa Maz., w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 23 osób.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie zrealizowane w dn. 11-12.10.2010 roku w Jawczycach k. Ożarowa Maz., w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 27 osób.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie zrealizowane w dn. 28-29.09.2010 roku w Jawczycach k. Ożarowa Maz., w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt. Obecnych 25 osób.
 

'Moderacja warsztatu Lokalnej Grupy Działania w programie URBACT II -
Kielce' -
realizacja kolejnego warsztatu dla samorządowców i innych uczestników projektu współpracy miast europejskich URBACT II. Wykonano w Kielcach dn. 21.09.2010 roku. Projekt finansowany ze źródeł UE (Komisji Europejskiej), określenie kierunków rozwojowych i działań Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Obecnych 30 osób.

 

'Doradztwo w zakresie dobrych praktyk samorządowych - badanie satysfakcji interesanta w urzędzie gminy' - realizacja warsztatu (cz. 2) dla samorządowców zrealizowana w dn. 17.09.2010 roku w Ożarowie Mazowieckim, dla uczestników projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Obecnych 16 osób.

 

'Komunikacja wewnętrzna i wewnętrzny PR' - szkolenie realizowane
w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych
w powiecie zachodnio-warszawskim w dn. 30-31.8.2010 roku w Jawczycach k. Ożarowa Maz. Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt powiatu warszawskiego zachodniego. Obecnych: 20 osób.

 

'Techniki auto-prezentacji i wystąpień publicznych' - szkolenie realizowane
w ramach projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych gmin
w powiecie zachodnio-warszawskim. Realizacja 25-27.8 i 7-10.9.2010 roku.
Szkolenie dla pracowników urzędów gmin włączonych w projekt.
Obecnych: 12 i 10 osób. Miejsce realizacji: Korfowe k. Kampinosu 
(woj. mazowieckie, gmina Leszno)

 

'Sztuka prezentacji - wystąpienia publiczne'. - szkolenie realizowane w ramach projektu europejskiego na zlecenie Centrum Obsługi Inwestora w Opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w dn. 26-27.6.2010 roku. Szkolenie dla pracowników JST
jest elementem  cyklu szkoleniowego poświęconego zagadnieniom związanym
z obsługą inwestora zagranicznego w gminie. Obecnych: 2 grupy po 25 osób
w każdej turze.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - w RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2007-2013' - szkolenie poświęcone montażom o charakterze PPP realizowanym przez beneficjentów RPO WM w wybranych działaniach programu. Realizacja: 29.6.2010 roku w Warszawie dla pracowników MJWPU - ocena formalna, merytoryczna, kontrola. Realizacja zlecenia dla Mazowieckiej Agencji Rozwoju S.A. z o.o. Obecnych 30 osób.
 

'Kulturowe uwarunkowania projektów biznesowych - negocjacje i protokół dyplomatyczny'. Realizacja w Szczecinie dn. 17.6.2010 roku na zlecenie Centrum Obsługi Inwestorów Woj. Zachodniopomorskiego w partnerstwie z firmą JARPOL Enterprise. Szkolenie  adresowane do pracowników JST mających w zakresie obowiązków kontakt z przedsiębiorcami. Obecnych: ok. 50 osób.

 

'Doradztwo w zakresie dobrych praktyk samorządowych - badanie satysfakcji interesanta w urzędzie gminy' - realizacja warsztatu dla samorządowców, uczestników projektu podnoszącego kompetencje kadr samorządowych w powiecie zachodnio-warszawskim. Obecnych 20 osób. Ciąg dalszy warsztatów w sierpniu-październiku 2010.

 

'Źródła finansowania projektów biznesowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)' - standardy przygotowania i realizacji przedsięwzięć biznesowych dofinansowanych ze źródeł publicznych (w tym UE). Realizacja
w dn. 11.6.2010 roku w Białym (powiat gostyniński woj. mazowieckie) na zaproszenie Fundacji 'Europa Kobiet - Instytut Europejski'. Obecnych 10 osób.

 

'Kompetencje kadr przyszłej gospodarki - wykorzystanie technologii komputerowych i internetu w zarządzaniu firmą'. Projekt pt. 'Profesjonalista
w każdym calu'
finansowany ze źródeł EFS w ramach PRO Woj. Łódzkiego. Kurs obejmował 16 spotkań warsztatowych, wykładów i pracy z komputerami - zrealizowano je w maju i czerwcu 2010 roku. Przedstawiono w nim praktykę zastosowania ICT, analizy przedsiębiorstwa i organizacji. Łącznie 2 grupy po 20 osób. Realizacja na zlecenie Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu.

 

'Bezpośredni Marketing Inwestycyjny' - szkolenie realizowane w ramach projektu europejskiego na zlecenie Centrum Obsługi Inwestora w Opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Warsztat zrealizowano w dniach: 22-23 i 29-30 maja 2010 roku
w Jarnołtówku i Turawie (woj. opolskie). Szkolenie przeznaczone dla pracowników
JST, obejmuje zagadnienia marketingu inwestycyjnego, oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i jest inauguracją cyklu szkoleniowego poświęconego zagadnieniom związanym z obsługą inwestora zagranicznego w gminie. Obecnych: 50 osób (łącznie).

 

'Kompetencje kadr przyszłej gospodarki - język angielski'. Realizacja: kwiecień-maj-czerwiec 2010 roku (łącznie 120 godzin). Projekt finansowany ze źródeł EFS
w ramach PRO Woj. Łódzkiego. Kurs językowy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Realizacja na zlecenie Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu. Obecnych: 10 osób. Miejsce realizacji: Kocierzew (woj. łódzkie)

 

'Ustawa o samorządzie gminnym' - szkolenie zrealizowane w ramach projektu europejskiego (interwencja EFS) w dn. 30.4.2010 roku, którego beneficjentem są pracownicy Urzędu Miejskiego w Zielonce (woj. mazowieckie). Realizacja otwiera
cykl szkoleń i warsztatów podnoszących 'kwalifikacje kadr samorządowych'.
Szkolenie ma charakter zamknięty. Wśród następnych wydarzeń będą zagadnienia programowania rozwoju, obsługi projektów unijnych itp. Obecnych: 25 osób.

 

'Moderacja warsztatu przygotowującego plan działania Lokalnej Grupy Wsparcia dla Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego'. Realizacja na zlecenie Urzędu Miasta Kielce w ramach programu URBACT II w dn. 14.4.2010 roku w Kielcach.

Spotkanie było kolejnym etapem programowana rozwoju wybranych dziedzin współpracy pomiędzy Miastem Kielce a gminami tworzącymi Kielecki Obszar Metropolitalny. Zakres tematyki wynika z stopnia realizacji zadań w ramach projektu URBACT II w którym Kielce obok Częstochowy współpracują z europejskimi miastami
(z krajów UE, jak i spoza). Obecnych: 20 osób.

 

'Euro na kulturę' - ogólnopolski cykl konferencji dla pracowników sektora kultury realizowany w  formie 2-dniowych konferencji. Projekt realizowany
na zamówienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Udział JODKA Consulting na zlecenie Towarzystwa AMICUS
z Białegostoku. Wystąpienie w części konferencyjnej poświęcone logice interwencji europejskiej w dziedziny kultury (zabytki, inicjatywy kulturalne, turystykę itp.) oraz wyzwaniom, które z ubiegania się o dotację wynikają dla instytucji i beneficjentów.
W części warsztatowej podjęta została tematyka realizacji projektu inwestycyjnego (projektowanie, wdrożenie, rozliczenie) -  związanego z kulturą. Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem zaproszonych. Frekwencja na każdym ze spotkań wynosiła 100 osób. Zrealizowano konferencje w: Gdyni (13-14.1.2010), Katowicach (1-2.2.2010), Serocku k. Warszawy (15-16.2.2010), Szczecinie (2-3.3.2010), Krakowie (26-27.3.2010).

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - w RPO Woj. Mazowieckiego na lata 2007-2013' - szkolenia poświęcone montażom o charakterze PPP realizowanym przez beneficjentów RPO WM w wybranych działaniach programu w Warszawie. Realizacja
w dniach 17.2.2010 i 5.3.2010 roku. Szkolenie dla pracowników MJWPU - zespoły
do: oceny formalnej, merytorycznej, kontroli i rozliczeń. Realizacja zlecenia
dla Mazowieckiej Agencji Rozwoju S.A.z o.o. Łącznie obecnych - 60 osób.
 

'Jak skutecznie przygotować projekt inwestycyjny w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.2.2' - szkolenie poświęcone przygotowaniu projektu. Realizacja 22.2.2010 roku  w Toruniu. Omówiona została dokumentacja programowa i generator wniosków wykorzystywanych w aplikowaniu. Szkolenie
dla OCESiA Sp. z o.o. z Warszawy. Obecnych ok. 100 osób.

 

'Przygotowanie studium wykonalności dla projektów twardych w okresie programowania 2007-2013' - szkolenie poświęcone przygotowaniu dokumentacji projektów wymagających opracowania studium wykonalności zrealizowane w dniu 18.2.2010 roku w Warszawie, na zlecenie Ogólnopolskiego Centrum Szkoleń Samorządu i Administracji Sp. z o.o. (OCESiA Sp. z o.o).  Obecnych - 10 osób.

 

'Atrakcyjność inwestycyjna pograniczna Śląska i Małopolski' - realizacja
4-5 lutego 2010 roku. w Złotym Potoku (woj. śląskie). Konferencja adresowana
do samorządowców i pracowników jst odpowiedzialnych za przygotowanie i obsługę oferty inwestycyjnej jst z pogranicza woj. małopolskiego i śląskiego. Zlecenie Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z Jaworzna. Rodzaj zaangażowania JODKA Consulting: przeprowadzenie wykładu pt. 'Przygotowanie, promocja i obsługa oferty inwestycyjnej' oraz moderacja dyskusji podczas konferencji. Obecnych 30 osób.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - warsztat dla samorządów' - szkolenie poświęcone montażom o charakterze PPP realizowane przez jst. Szkolenie dla pracowników UM w Opolu zrealizowane w cyklu weekendowym w dniach: 16-17 i 23 stycznia 2010 roku, finansowanie ze środków NMF EOG. Udział JODKA Consulting na zaproszenie BIT Polska Sp. z o.o. realizującego projekt wspierany ze źródeł MF EOG. Obecnych: 20 osób.

 

'Trening komunikacyjny' - warsztat autoprezentacji. Realizacja na zmówienie Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu w styczniu i lutym 2010. Realizacja projektu podnoszenia kwalifikacji kadr w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 dla woj. wielkopolskiego". Tytuł projektu: "Profesjonalista w każdym calu - woj. wielkopolskie". Zajęcia w grupach 10-cio osobowych, realizowane w Kole (woj. wielkopolskie). Cykle szkoleniowe zaplanowano dla 10 grup. Łącznie 10 dni szkoleniowych. Szkolenie dotyczy zagadnień: autoprezentacji, obsługi klienta oraz prezentacji multimedialnej.

 

'Trening komunikacyjny' - warsztat autoprezentacji. Realizacja na zmówienie Centrum Samorządności i Regionalizmu w Łowiczu od grudnia 209 do stycznia 2010. Realizacja projektu podnoszenia kwalifikacji kadr w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 dla woj. łódzkiego. Tytuł projektu: "Profesjonalista w każdym calu - woj. łódzkie". Zajęcia w grupach 10-cio osobowych, realizowane w: Łowiczu, Kutnie
i Skierniewicach. Cykle szkoleniowe zaplanowano dla 10 grup. Łącznie 40 dni szkoleniowych. Szkolenie dotyczy zagadnień: autoprezentacji, obsługi klienta
oraz prezentacji multimedialnej.

 

'Źródła finansowania projektów biznesowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)' - standardy przygotowania i realizacji przedsięwzięć biznesowych dofinansowanych ze źródeł publicznych (w tym UE). Realizacja
na zaproszenie Fundacji 'Europa Kobiet - Instytut Europejski'. Zrealizowano
w Łodzi w dn. 11.12.2009 roku. Obecnych 15 osób.

 

'Polska Pomoc dla Gruzji' - realizacja szkolenia poświęconego tematyce Gospodarki Opartej na Wiedzy'. Szkolenie realizowano na zamówienie MSZ w ramach wsparcia dla Gruzji. Udział JODKA Consulting na zlecenie Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie. Realizacja w Tbilisi (Gruzja) w dn. 5-10.12.2009 roku, obecnych  łącznie ok. 60 osób.

 

'Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej Woj. Wielkopolskiego'. Konferencja organizowana przez Centrum Obsługi Inwestora woj. wielkopolskiego w dniach:
1-2.12.2009 roku w Żerkowie (powiat jarociński). Realizacja konferencji współfinansowana z RPO Woj. Wielkopolskiego 2007-2013. Projekt promował współpracę pomiędzy COI a jst oraz prezentował bazę ofert inwestycyjnych województwa, która powstała w COI. Udział JODKA Consulting na zaproszenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Temat wystąpień to: Szanse
i wyzwania w obsłudze inwestorów - standardy przygotowania, obsługi i promocji oferty inwestycyjnej
. Obecnych: ok. 120 osób.

 

'Moderacja warsztatu przygotowującego plan działania Lokalnej Grupy Wsparcia dla Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego - gospodarka i planowanie przestrzenne'. Zrealizowano na zlecenie Urzędu Miasta Kielce w ramach programu URBACT II w dn. 30.11.2009 roku w Kielcach. Spotkanie miało na celu określenie zakresu współpracy i wzajemnych oczekiwań pomiędzy Miastem Kielce a gminami tworzącymi KOM. Obecnych: 20 osób.
 

'Zarządzanie Projektem Europejskim - metodologia przygotowania i realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez UE' - wykłady na UW zrealizowano
w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji w dn. 28 i 29.11.2009 roku. Przedstawiona
została praktyka aplikacyjna oraz metodologia projektowa i realizacyjna PCM.
Obecnych ok. 60 osób.

 

'Atrakcyjność Inwestycyjna Województwa Śląskiego' - realizacja w dniach:
19-20.11.2009 roku w Szczyrku (woj. śląskie). Konferencja zorganizowana przez
Centrum Obsługi Inwestora woj. śląskiego działające przy Urzędzie Marszałkowskim
w Katowicach. Szkolenie adresowane było do samorządowców woj. śląskiego, dotyczyło standardów obsługi projektów inwestycyjnych oraz podejmowanych
działań promocyjnych. Udział JODKA Consulting na zlecenie PAIiIZ S.A. w Warszawie.  Wygłoszony wykład zatytułowano: Inwestor w gminie - jak wywrzeć dobre wrażenie? Obecnych ok. 120 osób

 

'Negocjacje w jst - wyzwania negocjatorów strony samorządowej
w kontaktach z biznesem' -
warsztat zrealizowano w ramach Samorządowej Akademii Promocji na zlecenie Związku Miast Polskich z Poznania w dniach 17-18.11.2009 roku w Warszawie. Szkolenie dotyczyło obsługi kontaktów z inwestorami zagranicznymi i symulacji negocjacji biznesowych z inwestorem japońskim
i amerykańskim. Obecnych 12 osób.

 

'Obsługa inwestorów w gminie: oferta inwestycyjna i informacje potrzebne
do obsługi kontaktów biznesowych (wg standardu PAIIZ)'.
Konferencja organizowana przez Centrum Obsługi Inwestora woj. podlaskiego w dn. 29.10.2009 roku. Udział JODKA Consulting na zlecenie PAIiIZ S.A. w Warszawie. Obecnych
ok. 70 osób - pracownicy jst. Miejsce realizacji: Białystok (woj. podlaskie),
Urząd Marszałkowski

 

'Mój własny biznes' - szkolenie weekendowe dla nauczycieli biznesu
w szkołach średnich i zawodowych w woj. lubuskim, pt. 'Starging up
in business'
.
Realizacja na zamówienie Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie
w ramach projektu współfinansowane ze źródeł UE. Obecnych na zajęciach - 10 osób. Szkolenie w oparciu o moduł szkoleniowy CISCO SYSTEMS w ramach CISCO Institute - MOBI (My Own Business). Szkolenie z wykorzystaniem e-learningu i warsztatów ukierunkowane na budowę biznes planu dla MŚP. Zrealizowano w Zielonej Górze
(woj. lubuskie) w dniach 17-18 i 23-25.10.2009 roku.

 

'Aktywna administracja' - wyjazd studyjny do Lublina (Polska)
dla samorządowców obwodu lwowskiego i łukowskiego (Ukraina) w ramach projektów trans-granicznych (Pomoc Polski dla Ukrainy) MSZ.
Realizacja w dniach 13-14.10.2009 roku na zamówienie Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych  Realizacja modułu szkoleniowego 'Społeczeństwo obywatelskie - warsztat'. Obecnych:45 osób. Miejsce realizacji: Lublin, Siedziba SIS

 

'Metodologia przygotowania i realizacji projektu 'twardego' w ramach dofinansowania UE', 'Studium Wykonalności i biznes plan w realizacji
projektów UE'.
Realizacja na zamówienie Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych (Lublin) w ramach projektu 'Aktywny Urząd' PO KL (EFS) - warsztat adresowany
dla pracowników jst woj. mazowieckiego. Spotkania odbyły się w Ożarowie Mazowieckim w dniach: 15-16 września oraz 6-7, 15-16, 19, 21 października
2009 roku. Udział brali pracownicy jst woj. mazowieckiego. Obecnych: grupy
10-15 osobowe.

 

'Inicjatywa dla przedsiębiorczych' - Cykl konferencji dla przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami UE (PO IG oraz programy regionalne) realizowana
w miastach wojewódzkich. Zrealizowano spotkania w dniach: 22, 24, 28, 30
września oraz 26 października 2009 roku. Konferencje organizowane przez Raiffeisen BANK Polska S.A. wraz z partnerami. Udział JODKA Consulting na zlecenie Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie. Obecnych średnio ok. 50 osób.
Miejsce realizacji: Katowice-Kraków-Szczecin-Łódź-Zielona Góra.

 

'Rola Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) w rozwoju regionu' - wykład. Zrealizowano na zamówienie PAIIZ SA - wykład na konferencji rozpoczynającej program szkoleń dla jst woj. łódzkiego dn. 31.8.2009 roku. Szkolenia będą się odbywać dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego woj. łódzkiego z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Rozpoczęcie I kw. 2010 roku, 1 raz w miesiącu
i dotyczyć zagadnień przygotowania, obsługi i promocji oferty inwestycyjnej. Zaproszeni - decydenci samorządowi województwa. Obecnych: ok. 60 osób.
Miejsce realizacji: Łódź

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szanse, wyzwania, możliwości' - szkolenie dotyczące zasad przygotowana i realizacji projektów o charakterze montaży PPP. Zrealizowano na zamówienie FRDL w Kielcach w dn. 2.9.2009Tematyka szkolenia związana przedstawia tematykę PPP oraz regulacje prawne: ustawa o PPP oraz ustawa o koncesji. Obecnych: 10 osób. Miejsce realizacji: Kielce 

 

'Rola Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) w rozwoju regionu' - wykład. Zrealizowano na zamówienie PAIIZ SA - wykład na konferencji rozpoczynającej program szkoleń dla jst woj. łódzkiego dn. 31.8.2009 roku. Szkolenia będą się odbywać dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego woj. łódzkiego z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Rozpoczęcie I kw. 2010 roku, 1 raz w miesiącu i dotyczyć zagadnień przygotowania, obsługi i promocji oferty inwestycyjnej. Zaproszeni - decydenci samorządowi województwa. Miejsce realizacji: Łódź

 

Konsultacje dokumentacji programowej do działania z RPO woj. pomorskiego dla Akademii Pomorskiej w Słupsku zrealizowano 3.7.2009. Studium wykonalności do projektu powstało we współpracy  BCG Polska S.J. Konsultacje dotyczą zakresu oczekiwanych prac, niezbędnych opracowań i kosztorysów. Miejsce realizacji:
siedziba Zamawiającego.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szanse, wyzwania, możliwości' - szkolenie dotyczące zasad przygotowana i realizacji projektów o charakterze montaży PPP zrealizowano dn. 8.7.2009 roku. Realizacja na zamówienie OCESiA Sp. z o.o. w Warszawie. Tematyka szkolenia związana przedstawia tematykę PPP oraz regulacje prawne: ustawa o PPP oraz ustawa o koncesji. Frekwencja: 12 osób. Miejsce realizacji: Warszawa

 

'Standardy obsługi inwestora - szansa, konieczność, wyzwanie'. Szkolenie-warsztat zrealizowany na zamówienie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA,
dla pracowników JST współpracujących z tym podmiotem odbył się w dn.
17-18.6.2009 roku. Szkolenie dotyczyło zasad przygotowania i obsługi ofert inwestycyjnych. Obecnych: 15 osób. Miejsce realizacji: Zamek w Wojnowicach
k. Wrocławia

 

'Szkolenie z zakresu działania 4.5 PO IG' dotyczące zasad przygotowana
i realizacji projektów. Realizacja na zamówienie OCESiA Sp. z o.o. dn. 4.6.2009 roku
w Warszawie. Tematyka szkolenia związana z ww. działaniem, forma warsztatu
i dyskusji. Obecnych 25 osób.
 

'Szkolenie z oceny formalnej (warsztat) dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych dla działania 6.2 RPO WM'. Zrealizowano na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza SA w dn. 25-26.5.2009 roku
w Warszawie. Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych z naborami wniosków
na dofinansowanie projektów turystycznych (dz. 6.2) i dotyczy zagadnień: demarkacji działań, pomocy publicznej, konsorcjów i partnerstw, kwalifikowalności wydatków
na poziomie oceny formalnej. Obecnych: łącznie 45 osób.

 

'iExec - kurs trenerski. Zarządzanie organizacją z wykorzystaniem technik
i technologii internetowych'.
Zrealizowano na zamówienie PCC w Warszawie w dn. 7-8 maja 2009 roku w Warszawie. Szkolenie było przeznaczone dla wykładowców
szkół wyższych, które realizują kurs iExec. Zakres omawianych zagadnień elementem uzupełniającym edukację biznesową przyszłych przedsiębiorców. Obecnych: 15 osób.
 

'Wsparcie projektów turystycznych ze źródeł UE'. Realizacja na zamówienie
Biura Funduszy Europejskich Urzędu M. Stołecznego Warszawy i Centrum Informacji Europejskiej UKIE w Warszawie dn. 9.4.2009 roku. Tematem szkolenia było przedstawienie możliwości i reguł uzyskania wsparcia ze źródeł UE na realizacje związane z turystyką. Obecnych ok. 25 osób. Miejsce realizacji: Warszawa (PKiN)

 

'Możliwości i skuteczność pozyskiwania BIZ przez jst. Techniki i metody promocji oferty inwestycyjnej'. Zrealizowano na zamówienie PAIiIZ SA
w Szczecinie dnia 13.3.2009 roku. Szkolenie przeznaczono dla pracowników jst zaangażowanych w przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej adresowanej
dla inwestorów zagranicznych realizowane przez Centrum Obsługi Inwestora w Szczecinie w ramach I Targów Dużych Inwestycji w MTSz w Szczecinie. Obecnych
ok. 50 osób.
 

'Sztuka prezentacji - jak się przygotować i występować publicznie?'.
Zrealizowano na zamówienie Związku Miast Polskich w ramach Samorządowej
Akademii Promocji 'Edycja dla Miast' w Warszawie, dn. 10-11.3.2009. Szkolenie było adresowane do samorządowców (urzędników i decydentów) chcących udoskonalać umiejętności prezentacji. W formie warsztatowej zostaną przedstawione metody przygotowania się do występu, sposoby walki z tremą i umiejętności potrzebne
do zarządzania czasem, przestrzenią i audytorium. Obecnych: 20 osób.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szansa i wyzwanie dla samorządu'. Zrealizowano na zamówienie Urzędu Miejskiego w Płocku w dniach 12-13.2.2009 roku. Tematem spotkaniabyły podstawowe założenia PPP jako metody inwestowania,
obecny stan prawny (ustawa o PPP - stara i nowa, oraz ustawa o koncesji
budowlanej i usługach) próba wskazania krytycznych czynników sukcesu tego ciągle niedocenianego sposobu finansowania przedsięwzięć publicznych. Obecnych: 
25 osób. Miejsce realizacji: Urząd Miasta w Płocku.

 

'Oferta inwestycyjna jst - nieruchomość'. Zrealizowano w dniach 10-11.2.2009 roku na zamówienie CSL w Jeleniej Górze. Szkolenie adresowane było
do samorządowców zainteresowanych przygotowaniem i obsługą oferty inwestycyjnej.
W formie wykładów, dyskusji i ćwiczeń zostały przedstawione praktyczne aspekty przygotowana i opisu oferty inwestycyjnej oraz realizacji działań promocyjnych. Obecnych: 15 osób. Miejsce realizacji: Jelenia Góra-Cieplice.
 

'Samorząd w nowej perspektywie finansowania europejskiego - PO IiŚ oraz RPO Woj. Mazowieckiego'. Realizacja w dn. 10.12.2008 roku, na zamówienie
BCG Polska Sp. z o.o. - szkolenie zamknięte na potrzeby pracowników UM Pruszków. Obecnych: 10 osób. Miejsce realizacji: UM Pruszków.

 

'Cykl zarządzania projektem europejskim z uwzględnieniem nowej dokumentacji programowej lat 2007-2013'. Realizacja w dniach 29-30 listopada 2008 roku, na potrzeby studiów podyplomowych UW (Wydział Prawa i Administracji). Szkolenie poświęcone zasadą programowania i aplikowania o środku europejskie
dla projektów finansowanych z funduszy europejskich w nowej perspektywie UE. Obecnych: ok. 80 osób. Miejsce realizacji: Warszawa (UW).

 

'Kwalifikowalność w funduszach europejskich nowej perspektywy finansowej UE (2007-2013)'. Realizacja w dniach: 24-25 listopada 2008 roku, na zamówienie EGD Sp. z o.o. (Kalisz). Szkolenie poświęcono kategorii kwalifikowalności w aplikowaniu i kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich nowej perspektywy. Obecnych: 12 osób. Miejsce realizacji: Warszawa.


'Oferta inwestycyjna i promocja gospodarcza - II stopień'.
Realizacja
w dniach 4-5 listopada 2008 roku na zamówienie Zawiązku Miast Polskich w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast'.  Warsztat adresowany do pracowników urzędów miejskich miast będących członkami ZMP poświęcone przygotowaniu i obsłudze zapytań inwestorskich. Obecnych: 25 osób. Miejsce realizacji: Warszawa, Hotel Platon.

 

'Profesjonalna obsługa klienta biznesowego'. Realizacja na zamówienie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy w dniach 6-7.10.2008 roku. Szkolenie adresowane
do pracowników merytorycznych ratusza odpowiedzialnych za organizację obsługi ofert inwestycyjnych. Szkolenie zamknięte. Frekwencja: 20 osób. Miejsce realizacji: Urząd Miejski w Bydgoszczy.

 

'iExec - wykorzystanie technik i technologii komputerowych w zarządzeniu przedsiębiorstwem'. Realizacja na zamówienie Polskiego Centrum Kompetencji Komputerowych w Warszawie (Fundacja Edukacji Ekonomicznej) w dniach
22-23-24, 29-30.9 i 3.10. 2008 roku. Szkolenie obejmowało realizację 6 spotkań warsztatowych do których uczestnicy przygotowują się wykorzystując udostępniony e-learning. Adresaci: mali i średni przedsiębiorcy. Frekwencja: 25 osób. Miejsce realizacji: Szczecin.

 

'Moderacja warsztatów dla Programu URBACT w Kielcach' na zlecenie Miasta Kielce, dn. 18.9.2008. Konferencja i warsztat miały doprowadzić do powstania Lokalnej Grupy Działania i wyłonienia zespołów do prac nad dokumentami strategicznymi programu. Warsztat zawiera moduł określających relacje pomiędzy partnerami projektu
(gminami) w obrębie Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego oraz opis głównych obszarów problemowych, w których program może realizowany. Obecnych 35 osób.
Miejsce realizacji: Kielce.

 

'Możliwości wsparcia projektów podnoszących atrakcyjność inwestycyjną
 i poziom obsługi inwestorów zagranicznych z wykorzystaniem finansowania projektów ze źródeł UE (regionalne programy operacyjne i PO Rozwój Polski Wschodniej)
, na zlecenie PAIIZ SA. Szkolenie adresowane do pracowników wojewódzkich centrów obsługi inwestora. Zrealizowano 28.8.2008 roku. Miejsce realizacji: Warszawa - siedziba PAIIZ SA. Obecnych 35 osób.

 

'iExec - wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem', na zlecenie Polskiego Centrum Kompetencji w Warszawie.

Kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu pełnego wykorzystania Internetu do rozwoju i usprawnienia działalności własnej firmy. Zrealizowano maj-czerwiec 2008 roku w Warszawie (PCC). Frekwencja: 
20 osób (przedstawiciele firm z Inkubatora Przedsiębiorczości UW).

 

'Bezpośredni Inwestorzy Zagraniczni w Polsce - uwarunkowania sukcesów biznesowych' - Centrum Obsługi Inwestorów w woj. małopolskim.
Realizacja na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
w Warszawie - dnia 11.6.2008 roku. Wystąpienie związane z tematyką obsługi inwestorów zagranicznych, strategii marketingowych i oferty inwestycyjnej.
Realizacja w Krakowie - Nowotel. Frekwencja:  ok 100 osób.

 

'Konsultacje dla Miasta Mława w zakresie polityki informacyjnej, oferty inwestycyjnej i działań promocyjnych' na zlecenie Miasta Mława
(woj. mazowieckie) - czas realizacji: maj-czerwiec 2008. Zrealizowano w Urzędzie Miejskim w Mławie, szkolenia zamknięte, obecni - grupy 10-15 osobowe w zależności od podejmowanego tematu. Zrealizowano tematy: wizerunek urzędu (PR), obsługa kontaktów medialnych (wprowadzenie do strategii polityki informacyjnej jst), obsługa interesanta w urzędzie miejskim.

 

'Uwarunkowania kulturowe negocjacji biznesowych dla samorządu' -
realizacja w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast'.
Realizacja na zamówienie Związku Miast Polskich w Poznaniu. Szkolenie 
przeznaczona dladecydentów i pracowników samorządowych miast - członków
ZMP. Tematyka obejmowała wykłady i ćwiczenia z zakresu negocjacji biznesowych
z uwzględnieniem kultur negocjacyjnych i doświadczeń biznesowych. Zrealizowano
w Warszawie (Hotel Platon) w dniach 2-3.4. 2008 roku. Obecnych  do 25 osób.
 

'iExec - wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem' - cykl weekendowy, na zlecenie Polskiego Centrum
Kompetencji w Warszawie. Kurs dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy realizowany do 29.3 do 29.4.2008 roku. Zrealizowany w siedzibie
SWG w Bydgoszczy. Obecnych 15 osób.

 

'Oferta inwestycyjna jst - warsztat ofert inwestycyjnych' - w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast'. Realizacja

na zamówienie Związku Miast Polskich w dn. 12-13.3.2008 roku.
Szkolenie obejmowało szczegółową analizę stosowanych formatek opisu oferty inwestycyjnej (standard PAIIZ), ćwiczenia i testy związane z przygotowaniem, obsługą i promocją oferty jst. Realizacja w Warszawie (Hotel Platon).
Obecnych 27 osób.

 

'Logika interwencji UE - doświadczenia starej i nowej perspektywy- w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast'. Realizacja na zamówienie Związku Miast Polskich, dn. 26-27.2.2008 roku. Zaplanowano przegląd programów adresowanych do jst na lata 2007-2013, informacje na temat dokumentacji projektowej, metodologii aplikacyjnej (w tym studia wykonalności - lata 2004-2006
i 2007-2013) oraz takich zagadnień jak: kwalifikowalności i aplikacji europejskiej. Obecnych 12 osób.

 

'Wniosek o finansowanie projektu ze źródeł UE', wykłady na studiach podyplomowych, Wydział Administracji i Prawa UW w Warszawie. Adresatami
byli studenci studiów podyplomowych o specjalności europejskiej. Poruszane zagadnienia to: logika interwencji UE w starej i nowej perspektywie, praktyka
aplikacji, dokumentacja programowa i praktyka jej wykorzystania. Realizacja
w Warszawie w dniach 8 i 26.1.2008 roku, obecnych na zajęciach ok. 50 osób.

 

Konsultacje dotyczące strategii i negocjacji dla Miasta Wągrowiec (woj. wielkopolskie). Realizacja dla Wągrowca (woj. wielkopolskie), dn. 3.1.2008 roku,  dotyczyła przygotowania prezentacji biznesowych, promocji gospodarczej. Spotkanie
ma ostatecznie określić warunki współpracy i oczekiwania strony samorządowej. Realizacja w Wągrowcu. Obecni - przedstawiciele Zamawiającego.

 

Konsultacje dotyczące strategii promocji gospodarczej, oferty inwestycyjnej
i polityki informacyjnej Miasta.
Realizacja dnia 10.12.2007 roku dla Miasta Mława (woj. mazowieckie). Spotkanie miało ostatecznie określić warunki współpracy
i oczekiwania strony samorządowej. Realizacja w Mławie. Obecni - przedstawiciele Zamawiającego. Realizacja ustaleń od marca 2008 roku.

 

'Dni Samorządu - realizacja warsztatu Efektywne pozyskiwanie funduszy UE'.  Realizacja dn. 11.12.2007 roku na zaproszenie Centrum Adama Smitha w Warszawie. Konferencja  przeznaczona jest dla decydentów i pracowników samorządowych.
Udział w panelu dyskusyjnym poświęconym uwarunkowaniom sukcesu w absorpcji środków z funduszy strukturalnych w projektach infrastrukturalnych. Warszawa,
Hotel Intercontinental, frekwencja: ok. 60 osób.

 

'Lokalne Programy Rewitalizacji - metodologia przygotowania dokumentacji
w standardach RPO Woj. Opolskiego'.
Realizacja w dniach 12-13.12.2007 roku na zamówienie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu. 2 dni szkoleniowe adresowane są dla samorządowców woj. opolskiego wprowadzające w tematykę rewitalizacji dla RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (logika interwencji, Lokalne Programy Rewitalizacji, kwalifikowalność wydatków, beneficjenci etc. Realizacja w Opolu, obecnych ok. 25 osób.

 

'Oferta inwestycyjna jst - warsztat cz. 2'. Szkolenie w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast' zrealizowane w dniach 23-24.10.2007. Warsztat rozwinął umiejętności uczestników w zakresie lepszego przygotowania i obsługi oferty inwestycyjnej. Formą pracy była analiza przypadków biznesowych, praca w grupach, dyskusje. Miejsce realizacji: Warszawa - Hotel Platon. Obecnych  34 osóby.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo w Polsce a interwencja UE'. Zrealizowano
w dniach 4-5.10.2007 roku na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Euro-Info 
|z Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). Realizacja we Włodzimierzowie k/Piotrkowa. Szkolenie adresowane do przedstawicieli środowisk samorządowych
i gospodarczych woj. łódzkiego. Obecnych 35 osób.

 

'IV Kongres Miast Polskich'. Na zlecenie Związku Miast Polskich wystąpienie dotyczyło 'Promocji gospodarczej i turystyki miast na tle ich polityk rozwojowych'. Prezentacja w oparciu o przeprowadzoną ankietę pośród członków ZMP  przeprowadzonej w roku 2006. Miejsce: Szczecin - Hotel Radisson. Obecnych:
150 osób. Data realizacji: 25-26.9.2007 r.

 

'Logika interwencji UE - stara i nowa perspektywa' - na zlecenie Politechniki Gdańskiej, szkolenie na temat wsparcia ze źródeł UE (na lata 2007-2013).
W spotkaniu uwzględniono doświadczenia starej perspektywy, najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu i realizacji projektów. Miejsce realizacji: Gdańsk - Politechnika Gdańska, obecny 48 osób. Data: 24 września 2007 r.

 

'Konsultacje projektów aspirujących do wsparcia UE' - na zlecenie Akademii Pomorskiej w Słupsku, odbędzie się konsultacja gotowości opracowań dla projektów aspirujących do wsparcia ze źródeł UE (na lata 2007-2013). Miejsce realizacji: Słupsk - Akademia Pomorska, dn. 17.7.2007 r.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo (PPP) - konsekwencje wprowadzenia ustawy oraz szanse realizacji projektów w tym modelu' - realizacja na zlecenie Firmy Szkoleniowej Stargardzkie Centrum Edukacji 'Kursor'. Warsztat dotyczył praktyki stosowania modelu PPP w Polsce. Adresowany był do pracowników Enea w Szczecinie. Miejsce realizacji Szczecin. Zrealizowano dn. 3.7.2007 roku.

 

'Warsztaty PR dla samorządu terytorialnego cd'. Scenariusz szkoleń
z EFS realizowany w woj. wielkopolskim w Starostwie w Szamotułach (15-16,
29-30.6.2007), mieście Międzychód (22-23.6.2007), mieście Czarnków (19-20.6
i 25-26.6.2007). Uczestnikami byli pracownicy jst (gmina i powiat). Temat wizerunku
i PR jst. Frekwencja 10-15 osób na każdym wydarzeniu.


'iExec - szkolenia dla pracowników i mendżerów MŚP', Cykl poniedziałkowy:
21, 28 V oraz 4, 11, 18 VI 2007 r. Realizacja w ramach SPO RZL 2004-2006 -
działanie 2.3. Szkolenie w oparciu o program iExec autorstwa Sisco System
(Business Essentials Course). Projekt dotyczył wykorzystania technik komputerowych
i internetowch (ICT) w zarządzaniu. Kurs zakładał realizację 35 godzin wyładów-warsztatów (5 spotkań), przejście indywidualnie programu e-learningowego
oraz realizację zadań z innych materiałów pomocniczych. Więcej - patrz iExec
na www.jodka.pl. Miejsce relizacji: Warszawa.  Do kursu przystąpiło 14 osób. Kurs ukończyło 14 osób.

 

'Przygotowanie dla Eksportu', komponent: 'Wsparcie eksporterów ze źródeł publicznych'. Realizacja działania 2.3 schemat B, SPO WKP 2004-2006, zlecenie PARP, wykonanie konsorsjum ARUP/PAG Unicosult. Partner zlecający Europejska Grupa Doradcza (Kalisz). Realizajca komponentu dotyczącego możliwych form wsparcia publicznego - zatwierdzenie CV eskperta w PARP (Paweł Kolas - JODKA Consulting). Obecnych: ok. 25 osób. Realizacja 12-13 czerwca 2007 w Szczyrku, obecnych 20 osób.

 

'Warsztat PR dla samorządu terytorialnego'. Realizacja w ramach działania
ZPORR, podnoszenie kwalifikacji kadr jst - 2-3, 16-17 czerwca 2007. Szkolenie dotyczyło wizerunku jst. Słuchaczami byli przedstawiciele Gminy Kurnik (gmina miejsko-wiejska). Szkolnie poświęcono tematyce PR, autoprezentacji, komunikacji
i obsługi interesantów. Obecnych: 11 osób. Miejsce szkolenia: Kurnik (woj. wielkopolskie), Ratusz Miejski.

 

'Logika interwencji europojskiej - Konferencja Rektorów Uczelni Wyższych
w Koszalinie.
Miejce realizacji - Osiek k/Koszalina, 21-22 czerwca 2007.
Realizacja na zamówienie Politechniki Koszalińskiej. Wykłady miały na celu omówienie zasad interewnecji, dyskusja nad praktyką aplikacyjną i wdrożeniową projektów finansowanych ze źródeł europejskich w nowej perspektywie. Adresatami byli kanclerze i kwestorzy szkół wyższych z całej Polski.  Obecnych 60 osób.

 

'Warsztat PR dla samorządu terytorialnego'. Realizacja 5-6, 19-20.5.2007 roku
w Ciechanowie (woj. mazowieckie). Realizacja w ramach działania ZPORR, podnoszenie kwalifikacji kadr jst. Szkolenie dotyczyło wizerunku i było uzupełnieniem głównej części: kursu językowego dla samorządowców (język angielski i niemiecki). Słuchaczami byli przedstawiciele Gminy Miasto Ciechanów (decydenci wykonawczy, naczelnicy wydziałów merytorycznych oraz dyrektorzy jednostek zależnych).
Szkolnie poświęcono tematyce PR, autoprezentacji, komunikacji i obsługi
interesantów. Obecnych: 10 osób.

 

'Konsultacje opracowania strategicznego'. Opracownie dotyczy zagadnień promocji gospodarczej i oferty inwestycyjnej. Zrealizowano: Stargard Szczeciński (8.5) i Zduńska Wola (9.5).

 

'Oferta inwestycyjna samorządu - nieruchomość etap 1 (oferta-obsługa-promocja)'. Szkolnie odbyło się w Warszawie dn. 15-16.5.2007 roku. Realizacja
w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast'. Przedmiotem szkolenia było zapoznanie uczestników z regułami opracowania oferty inwestycyjnej na potrzeby inwestorów (w tym zagranicznych), wraz warsztatem opracowania opisu nieruchomości (terenu inwestycyjnego i obiektu typu hala) na potrzeby
wydawnictw promocji gopodarczej. Obecnych: 20 osób.

 

'Necocjacje biznesowe dla samorządowców'. Realizacja w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast', Warszawa dn. 24-25 kwietnia 2007 roku. Przedmiotem szkolenia było wprowadzenie uczestników szkolenia w tematykę negocjacji biznesowych, zapoznanie z kulturami negocjacyjnymi i uwarunkowaniami skutecznych negocjacji realizowanymi  w imieniu jst. Obecnych: 12 osób.

 

'Warsztat PR dla samorządu terytorialnego'. Realizacja w ramach działania ZPORR, podnoszenie kwalifikacji kadr jst (interwencja EFS) - szkolenia przeprowadzono:
14-15 i 21-22 kwietnia 2007 roku. Szkolenie dotyczyły wizerunku jst i były uzupełnieniem głównej części: kursu językowego dla samorządowców (język angielski
i niemiecki). Słuchaczami byli przedstawiciele Gminy Miasto Mława (woj. mazowieckie) - w szkoleniu brali udział: decydenci wykonawczy oraz naczelnicy wydziałów merytorycznych miasta. Szkolnie poświęcono tematyce PR, autoprezentacji, komunikacji i obsługi interesantów. Obecnych: 15 osób. Miejsce szkolenia: Mława

 

'Promocja  gospodarcza - najczęściej popełniane błędy'. Realizacja w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast', Warszawa dn. 3-4 kwietnia 2007. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opracowania
i przykładami praktyki realizacji działań promocji gospodarczej przez jst na podstawie dostępnych opracowań. Obecnych: 25 osób.

 

'Analiza atrakcyjości inwestycyjnej 11 gmin wchodziących w skład Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (KOM)'. Realizacja w ramach działania 2.6 ZPORR
2004-2006 - program "Partner Centrum Obsługi Inwestora KOM". Realizacja
na zlecenie Jarpol Enterprise. Opracowanie na potrzebyu projektu zawiera:
analizy oferty inwestycyjnych, oceny materiałów promocyjnych, opis przygotowania merytorycznego kadr etc. Opracowanie posłuży do przygotowania innych dokumentacji wspierających merytoryczne przygotowania i obsługę inwestora zagranicznego. Odrębnym dokumentmem jest wstępny raport na potrzeby pormocji KOM. Miejsce realizacji: Kielecki Obszar Metropolitalny, Miasto Kielce +10 gmin KOM. Opracowanie wykonano na 30 kwietnia 2007 roku. Dokument został przyjęty przez zamawiającego.

 

'Promocja i obsługa zapytań inwestorskich'. Wykłady z elementem warsztatów zrealizowane na zamówienie 'Operatora ARP' Sp. z o.o. (Waszawa). Szkolenie miało
na celu przedstawnie standardów przygotowania i obsługi zapytań inwestorskich. Przedstawiono parametry ofert inwestycyjnych, zagadnienia związane z negocjacjami
i organizacją grup do obsługi inwestorów, przeprowadzono dyskucjse dosttosowujące zakres wiedzy do oczekiwań i uwarunkowań aktywności Zleceniodawcy. Obecnych:
30 osób. Realizacja: 9-10 marca 2007 roku. Miejsce szkolenia: Baranów Sandomierski (woj. świętokrzyskie).

 

'Pomoc publiczna w projektach dla przedsięborców'. Realizacja na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego. Wykład miał na celu określenie uwarunkowań udzielenia wsparacia w systemie wsparcia europejskiego w dziedzinach
i dla podmiotów podlegających regułom pomocy publicznej. Finansownie projektu
ze środków EFS (2 pro. ZPORR na lata 2004-2006). Realizacja: 7 maraca 2007 roku, Miejsce szkolenia: Dychów (woj. lubuskie).


'Co decyduje o wyborze lokalizacji biznesowej?' Konferencja organizowana
przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego. Wystąpienie na zamówienie Jaropol Enterprise dotyczące możliwości wsparicia i oceny atrakcyjności inwestycyjnej jst aspirującej do pozyskania inwestora. Obecni to przedstawiciele samorzadów
woj. mazowieckiego. Miejce: Warszawa. Realizacja w dniu 21.2.2007 roku.
Obecnych: ok. 150 osób.

 

'Promocja i autoprezentacja w samorządzie i instytucjach partnerskich'.
Cykl szkoleniowy realizowanych w wybranych gminach do końca czerwca 2007 roku
w ramach priorytetu II ZPORR (interwencja EFS). Szkolenie realizowane między innymi
w Mławie, Poznaniu, Świeciu, Pełczycach, Ciechanowie etc.  Zakres dotyczy reguł przygotowania i realizacji projektów promocyjnych, przygotowania materiałów i akcji promocyjnych, autoprezentacji i obsługi klientów. Miejsce szkolenia zrealizowanego: Pełczyce (woj. lubuskie) z inicjatywy WUP woj. lubuskiego. Realizacja w dniach
24-25 lutego i 3-4 maraca 2007. Frekwencja: 20 osób.

'Przygotowanie dla Eksportu',
komponent: 'Strategia Eksportowa jako element strategii rozwoju przedsiębiorstwa'. Realizacja działania 2.3 schemat B, SPO WKP 2004-2006, zlecenie PARP, wykonanie konsorsjum ARUP/PAG Unicosult. Partner zlecający Nowoczesna Firma Sp. z o.o. (Warszawa). Realizajca komponentu
o strategii esksportowej JODKA Consulting - zatwierdzenie CV eskperta w PARP
(Paweł Kolas - JODKA Consulting). Obecnych: ok. 25 osób. Realizacja 14-15 lutego 2007 w Warszawie, obecnych 25 osób.

 

'Nowa Perspektywa UE 2007-2013 - logika interwencji, standardy i zasady aplikowania'. Szkolenie wewnętrzne dla firmy ESRI Sp. z o.o, na zamówienie
OCESiA. Realizacja 9 lutego 2007 roku w Warszawie. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy firmy. Cel szkolenia to przedstawienie warunków ralizacji projktów tego typu na podstawie dostępnej dokumentacji programowej UE na lata 2007-2013
w Polsce i wyposażenie w informacje osób obsługujących klientów publcznych. Obecnych 15 osób.
 

'Projekty branży drogowej i ochrony środowiska we wsparcu UE na lata
2007-2013 - reguły, standardy, oczekiwania'.
Realizacja dn. 26.1.2007 roku. Szkolenie adresowane do publicznych operatorów tego rodzaju infrastruktur. Realizajca na zamówienie E.I. 'Socrates Scola'. Celem szkolenia jest pokazanie logiki interwencji UE, miejsca wymienionych branż w sytemie wsparcia. Zaplanowano przegląd dostępnej dokumentacji programowej perspektywy finansowej 2007-2013, przedstawienie standardów i oczekiwań wobec projektów. Kraków, Hotel Europejski, obecnych: 15 osób.

 

'Zarządzanie Projektem Europejskim - teoria i praktyka'. Wykład dla studentów studiów podyplomowych UW w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji. Planowane jest przekazanie informacji o dostępnej dokumentacji programowej nowej perspektywy finansowej UE, przedstawienie zasad tej interwencji i możliwości, standard realizacji, zarządzania projektem wspieranym ze źródeł UE (odniesienie do doświaczeń Polski
w latach 2004-2006). Frekwencja: ok. 80 osób. Zrealizowano: 6-7 stycznia 2007 roku. Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, UW, Warszawa.
 

'Sztuka prezentacji - warsztaty multimedialne'. Rozwinięcie tematu ralizowanego dla MPU z Poznania.  Warsztat dla 2 grup po 15 osób. Szkolenie warsztatowe:
praca w grupach i konsultacje indywidualne związane z praktyką przygotowania
i wygłaszenia prezentacji. Miejsce realizacji: Poznań (woj. wielkopolskie).
Obecni: 30 osób. Zrealizowano 11-16 grudnia 2006 roku.

 

'Sztuka prezentacji - jak przemawiać z sukcesem?' Projekt realizowany
w ramach Samorządowej Akademii Promocji na zamówienie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Szkolenie adresowane do pracowników MPU, którzy
często przedstawiają wyniki realizowanych prac w formie prezentacji (na sesjach
rady gminy, powiatów etc.). Szkolenie realizowne 2 stoponiowo - forma wykładów,
a następnie dla pracowników kluczowych, w formie warsztatów. Obie części
zamykane oceną i wręczeniem zaświadczeń. Obecnych: 64 osoby. Realizacja:
7-8 grudnia 2006 roku. Miejsce realizacji: Ośrodek Szkoleniowy Lake Hotel Dymaczewo, k. Poznania.

 

'Nowa Perspektywa UE 2007-2013 - projekty dla branży: drogownictwo
i ochrona środowiska'.
Realizacja 27-28 listopda 2006 roku na zamówienie Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Samorządu i Administracji.  Uczestnikami są pracownicy ww. branż realizujący projekty UE. Cel szkolenia to przedstawienie warunków ralizacji projktów tego typu na podstawie dostępnej dokumentacji programowej UE na lata 2007-13 w Polsce. Miejsce: Warszawa (woj. mazowieckie). Obecnych: 47 osób.

 

'Studium Wykonalności - dokument towarzyszący projektów europejskim'. Forma wykładów i warsztatów. Realizacja na zamówienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Zielonej Góry. Odbiorcami szkolenia są pracownicy Urzędu Wojewódzkiego woj. lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Tematyka związana z oczekiwaniami realizacji opracowań tego typu wraz warsztem przygotowania dokumentów.
Realizacja 16-17.11.2006 roku. Miejsce: Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie).  Frekwencja: 20 osób.

 

'Publiczno-prywatne partnerstwo - nowe otwarcie'. Realizacja na zamówienie Centrum Edukacji Europejskiej z Piotrkowa Trybunalskiego dn. 6 listopada 2006. Adresatami wydarzenia byli: samorządowcy, przedsiębiorcy i NGO's woj. łódzkiego. Szkolenie poświęcone ustawie o PPP i warunkach przygotowania oraz
przeprowadzenia projektu. Miejsce: Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie)
- siedziba CEE w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnych 50 osób.
 

'Innowacyjność samorządów lokalnych w konkurowaniu o zewnętrze
czynniki rozwoju'.
Konferencja kończąca projekt: 31.10 (Olsztyn). Szkolenie
dla pracowników punktów konsultingowych: 7-8.11. 2006. Projkt Warmińsko-Mazurskiej Agecji Rowoju Regionalnego SA (partner merytoryczny Uniwersytet Warszawski) adresowany dla jst, dotyczący promocji innowacyjności i promocji gospodarczej. Realizajca w woj. warmińsko-mazurskim. Frekwencja: ok. 100 osób
na konferencji i 25 na zajęciach wykładowych.

 

'Innowacyjność samorządów lokalnych w konkurowaniu o zewnętrze czynniki rozwoju'.
Projkt Warmińsko-Mazurskiej Agecji Rowoju Regionalnego SA (partner merytoryczny Uniwersytet Warszawski) adresowany dla jst, dotyczący promocji innowacyjności
i promocji gospodarczej. Obecność JODKA Consulting na konferencjach
w Olsztynie, Ostródzie, Braniewie, itp. Frekwencja: ok. 10-20 osób na każdym wydarzeniu. Realizacje: 25-27 września, 11-13, 18-19, 31 października 2006.

 

'Nowa Perspektywa UE 2007-2013 - projekty dla branży: edukacja i służba zdrowia (warsztat).
Realizacja na zamówienie Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie.  Warsztat zrealizowano w dniach: 23-24 października 2006 roku. Uczestnikami byli pracownicy ww. branż, realizujący dla swoich instytucji projekty
UE. Cel szkolenia to przedstawienie warunków ralizacji projktów tego typu na podstawie dostępnej dokumentacji programowej UE na lata 2007-13 w Polsce. Miejsce: Warszawa. Frekwencja: 40 osób.

 

'Gmina Atrakcyjna dla Inwestora'. Realizacja: 16-17 i 26-27 października
2006 (warsztaty).
Konferencje w ramach programu w woj. opolskim. Projekt Urzędu Marszałkowskiego, podmiot realizujący Jarpol Enterpriese. Program ma na celu przygotowanie gmin
do obsługi inwestorów. Planowe cykle: 2 lub 4-dniowe. Miejsce konfercencji 5.10 -
Opole (inauguracja), 9.10. - wykład wprowadzający (Opole). Szkolenia i warsztaty - Jarnałówek (Ośrodek Szkoleniowy MAX). Frekwencja na konferencji: ok. 100 osób. Grupy warsztatowe: po 35 osób (2 grupy).

 

'Zarządzanie projektem europejskim - standary i oczekiwania'.
Realizacja:3-4 października 2006. Warsztat realizowany w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast' na zlecenie Związku Miast Polskich. Tematyka dotyczyła projektów UE realizowanych przez samorzady i możliwości tworzenie wydarzeń promocyjnych w ramach projeków. Zajęcia warsztatowe połączone
z wykładami. Miejsce: Poznań. Frekwencja: 30 osób.


'Konsultacje w ramach GPI - Biała Podlaska i Siennica Różana
(woj. lubelskie)'.
Realizacja projektu GPI dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju
w sesjach: 14-15, 21-22, 28-29 września, 9-10,  października 2006. Konsultacje dotyczą marketingu inwestycyjnego (moduł marketing 2 - prezetnacja multimedialna dla inwestora). Dokonany został również audyt materiałów promocyjnych gmin, wyznaczone kierunki rozwoju aktywności marketingowej. Miejce: wyżej wymienione. Frekwencja: 5-7 osób na konsultacji (zespoły stałe).


'Ogólnopolska Konferencja Biur Promocji w Międzyzdrojach'
.
Realizacja: 7-8 września 2006 roku. Spotkanie Związeku Miast Polskich - tematyka związana z aktywności promocyjną biur i wydziałów Miasta - Członków Stowarzyszenia. Planowane jest rozstrzygnięcie konkursu na opracowania promocyjne, omówienie wyników badań akieterskich związanych z aktywnością promocyjną jst
w Polsce. Miejsce: Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie). Zapowiadana frekwencja: 89 osób.

 

'Projekty ciepłownicze we wsparciu europejskim - f. strukturalne,
mechanizmy EOG, możliwości nowej perspektywy 2007-2013'.
Szkolenie zrealizowano 28 sierpnia 2006 roku, zaadresowane do przedstwicieli branży ciepłowniczej. Przewidywany zakres szkolenia zależny od oczekiwań grupy -
omówienie logiki interwencji europejskiej, praktyki aplikacyjnej i konsekwencji podpisania umowy. Nowa perspektywa zostanie omówiona na podstawie dostępnych projektów dokumentacji i aktów prawnych UE. Projekt na zamówienie Europejskiego Instytutu 'Socrates Scola'. Frekwencja 7 osób. Miejsce realizacji: Warszawa.


'Strategia turystyczna - zasady tworzenia, doświadczenia i uprawnione oczekiwania'.
Szkolenie adresowane do przedstawicieli jst, przeprowadzone na zamówienie FRDL w Kielcach. Wykłady i dyskusje prowadziły do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: W jakie sposób sprawdzić, czy turystyka nie jest tylko tematem zastępczym w planowaniu rozwoju lokalnego? Kto i w jaki sposób powinien przygotowywać tego typu dokumentację strategiczną? Jaką zastosować metodę wyboru członków grupy piszących opracowanie? Czy konieczny jest doradca zewnętrzyny? Frekwencja: ok. 7 osób. Realizacja 25 siepnia 2006 roku.
Miejce: Kielce (siedziba FRDL).

 

'Konsultacje w ramach GPI - Biała Podlaska i Siennica Różana (woj. lubelskie)'. Konsultacje dotyczą marketingu inwestycyjnego (opracowanie materiałów promocji gospodarczej i prezentacji mulitimedialnej dla inwestora). Dokonany został również audyt materiałów promocyjnych gmin, wyznaczone kierunki rozwoju aktywności marketingowej. Realizacja: 27-27 lipca, 7-8 sierpnia 2006 roku. Frekwencja: 5-7 osób
na konsultacji (zespoły stałe). Realizacja projektu GPI dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju.


'Publiczno-Prywatne Partnerstwo (PPP) - stan obecny i perspektywa oraz kontekst europejski (logika interwencji UE).
Szkolenie miało na celu przedstawienie możliwości wykorzystania ustawy o PPP
w programach rozowowych nowej perspektywy w woj. łódzkim. Obecni będą pracownicy Urzędzu Marszałkowskiego w Łodzi. Konferencja na zlecenie Centrum Informacji Europejskiej z Piotrkowa Trybunalskiego. Miejsce: Łódz (woj. łódzkie) - Urząd Marszałkowski. 13 lipca 2006 roku. Obecnych: 50 osób. 


'Ustalenia i konsultacje w Poznaniu w siedzibie Związku Miast Polskich
- SAP Edycja dla Miast oraz Konferencja Biur Promocji'.
Spotkanie ma na celu
ustalenie zakresu i regół realizacji kolejnej edycji SAP. Ustalone zostana terminy
i liczba spotkań. Ostatnie ustalono zakres tematyczny konferencji w Międzyzdrojach (wrzesień 2006). Miejsce: Poznań. Dnia 10 lipca 2006 roku.

 

'Sztuka prezentacji - wprowadzenie do wystąpień publicznych', siedziba Warszawskiego Odziału Demokracji Lokalnej FRDL, dn. 26.6.2006. Temat wprowadza zagadnienia związane z profesjonalnych przygotowaniem i prowadzeniem wystąpienia publicznego (prezentacji) - komunikacja w jst (wraz z projektem ankiet) oraz praktyka wystąpienia publicznego (Karty prezentacji: ocena i przygotowanie). Obecnych:
10 osób.
 

  'Oferta inwestycyjna i obsługa bezpośrednich inwestorów zagranicznych
  (BIZ)'
- szkolenie dla Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Czas: 20-
  21.6.2006.  Szkolenie zawiera 2 moduły realizowane w Gdańsku i Słupsku.
 Jest  częścią projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego.
 Treścią szkolenia był opis ryzyk i zagadnień związanych z obsługą  
  inwestycyjną projektów, przygotowaniem oferty inwestycyjnej. Miejsce: Gdańsk
 (25.6), Słupsk (26.6). Obecnych odpowiednio: 40 i 20 osób.  
 

'Gmina Przyjazna Inwestorom - wykłady'. Rozpoczęcie kolejnej edycji GPI
na zlecenie Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Szkolenie dla uczestników programu (Biała Podlaska i Siennica Różana). Cykle wykładowe dla uczestników programu (razem
4 dni wykładowe) odbędą się w czerwcu 2006 roku. Tematyka: oferta inwestycyjna jst, strategia marketingowa gminy, informacje ważne dla inwestora, obsługa inwestora w gminie, opracowania promocji gospodarczej. W miesiącach lipiec-listopad 2006 odbędą się konsultacje w gminach (łącznie ok. 20 dni w każdej z gmin). Planowana certyfikacja dla programu GPI: koniec roku 2006 lub początek 2007. Zrealizowano wykłady 8-9.6.2006. Miejsce: Urząd Miejski Biała Podlaska. Obecnych: 10 osób.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szanse i wyzwania' - szkolenie
dla uczestników konferencji sekretarzy jst woj. świętokrzyskiego. Zlecającym
była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach. Tematyka związana
z praktycznymi aspektami inwestowania w modelu PPP. W programie omówienie ustawy o ppp, zagadnień wynikających z wdrożenia tego typu projektów (partnerstwo, kontrakt, doradztwo: prawne, finansowe, technologiczne).
Zrealizowano dn. 23 maja 2006 roku. Obecnych: 60 osób.

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szanse i wyzwania' -  wykłady dla samorządu Gminy Miasto Krotoszyn poświęcone PPP i jego konsekwencjom ustawowym.
Obecni to przedstawiciele jst (urzędnicy i radni), przedsiębiorcy oraz reprezentanci sektora finansowego. Konferencja odbyła się w Krotoszynie w obiekcie Pływali Wodnik,  dnia 10 maja 2006 roku. Obecnych: 30 osób.

 

'Zarządzanie Cyklem Projektu' - na zlecenie Ogólnopolskiego Centrum Edukacji Samorządu i Administracji. Szkolenie przedstawiało reguły i logikę interwencji UE. Omówione zostały dokumentacje programowe, SIMIK, zasady sprawozdawczości, monitoringu i kontroli projektów z perspektywie 2004-6 ze szczególnych uwzględnieniem projektów z EFRR. Warszawa - Hotel Belwederski, 8-9 maja 2006
roku. Obecnych: 75 osób.

 

'Prezentacja multimedialna - praktyka samorządowa (najczęściej popełniane błędy)'. Warsztat realizowany w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja
dla Miast' na zlecenie Związku Miast Polskich. Tematyka została rozwinięta w oparciu
o omówienie materiałów promocji gospodarczej, turystycznej i ogólne przygotowywanych przez jst. Warszawa - Hotel Platon (Praga Południe), 25-26 kwietnia 2006 roku. Obecnych: 35 osób. 

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szanse i wyzwania' -  konferencja
o tematyce inwestycyjnej pt. 'Nowoczesna infrastruktura podziemna - Polska Południowa' zorganizowana przez HEBA Beton Polska. Wystąpienie dotyczyło możliwości inwestowani w oparciu o montaż PPP. Konferencja odbyła się w Brzegu Opolskim (woj. opolski) w Muzeum Zamku dn. 5 kwietnia 2006 roku. Obecnych:
150 osób.


'Zarządzanie Cyklem Projektu'.
Dnia 1-2 kwietnia 2006 odbyło się otwarcie szkoleń w ramach projektu kształcenia dorosłych (podnoszenie kompetencji kadr nowoczesnej gospodarki) w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). Projekt jest poświęcony zagadnieniom aplikowania o wsparcie ze źródeł finansowania. Spotkanie zawierało informacje o regułach organizacji i aplikowania o środki UE. Uwzględniono przede wszystkim przygotowanie zespołu projektowego a następnie zarządzania projektem (PCM), Miejsce szkolenia Olsztyn - Hotel Orbis. Projekt zostanie podjęty na jesieni 2006 roku. Obecnych: 150 osób.

 

'Wykłady w ramach ZPORR woj. mazowieckie - kształcenie ustawiczne dorosłych, ze środków ESF - priorytet 2 ZPORR'. Realizacja w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w okresie styczeń-marzec 2006 roku. Liczba słuchaczy: 40 osób. Kurs weekendowy. Tematyka: Polityka Spójności UE, Mechanizmy Finansowe EOG, Programy dla MSP, Praktyka aplikacyjna jst. Łącznie ok. 40 godzin.

 

'Zarządzanie projektem europejskim w standardach europejskich'.
Szkolenie na zamówienie Centrum Szkoleń Samorządu i Administracji Sp. z o.o.
Czas: 20-21 marca 2006 roku. Miejsce: Warszawa, Hotel Belweder. Szkolenie
dla przedstawicieli beneficjentów publicznych i prywatnych wsparcia UE. Tematyka związana z logiką interwencji europejskiej, zasadami przygotowania projektów,  dokumentacji, sprawozdawczości, wniosków o płatność etc. Omówiono również
stan przygotowania dokumentacji nowej perspektywy finansowej UE (2007-2013).
Obecnych: 31 osób.

 

'Organizacja Centrum Obsługi Inwestora' - szkolenie dla Górnośląskiej Agencji
 Rozwoju Regionalnego (GARR) warsztat zorganizowany przez Rzeszowską Agencję
 Rozwoju Regionalnego SA -  realizacja projektu Phare. Czas: 14-16 marca 2006 roku.
 Obecnych: 10 osób. Szkolenie zamknięte. Miejsce: Kraków. Warsztat poświęcono
 omówieniu możliwych źródeł finansowania centrów obsługi inwestora (COI)
 w kontekście środków z UE, finansowania publicznego, PPP. Projekt realizowany
 w partnerstwie z JarpolEnerprise.

 

'Nieruchomość - oferta inwestycyjna samorządu terytorialnego'
-
szkolenie zrealizowane na zamówienie Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej.
Miejsce: Opole - siedziba OCDL. Czas: 6 marca 2006. Warsztat poświęcony
praktyce przygotowania oferty inwestycyjnej i promocji gospodarczej samorządu.
Obecnych: 12 osób.

 

'Sztuka prezentacji - jak z sukcesem przemawiać' - realizacja w ramach Samorządowej Akadami Promocji 'Edycja dla Miasta' na zamówienie Związku
Miast Polskich. Miejsce: Poznań. Czas: 21-22 lutego 2006 roku.
Obecnych: 30 osób.

 

'Ustawa o Publiczno-Prywatnym Partnerstwie - stan, okoliczności i etap zastosowania'

- szkolenie zrealizowane na zamówienie Urzędu Miasta Płocka adresowane do pracowników urzędu i radnych. Czas: 20 lutego 2006. Obecnych: 25 osób. Głównie reprezentanci wydziałów inwestycyjnych, prawnych i architektury. Obecni radni komisji RM zajmujący się PPP. 

 

'Publiczno-Prywatne Partnerstwo - szansa i wyzwanie dla jst'. Szkolenie
dla przedstawicieli jst, zorganizowane przez 'Eurokontakt Warszawa-Wiedeń
-Barcelona Sp. z o.o. i JODKA Consulting. Miejsce: Warszawa. Czas:
12 stycznia 2006 roku. Obecni: 10 osób.

 

'Logika interwencji i wsparcia europejskiego - praktyka aplikowania' - wykłady
w ramach studiów podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji). Obecnych ok. 60 studentów. Czas: 7.01 i 22.01.2006 roku. Podczas wykładów zostały omówione wnioski aplikacyjne i załączniki aplikacji
z SPO Wkp i ZPORR.

 

'ECO - zasady prowadzenie firmy w oparciu o uprawy ekologiczne' w ramach ZPORR woj. mazowieckie. Miejsce: Potworów k/Radomia, Lipsko, Zwoleń-Łaguszów k/Radomia, Sanniki k/Płocka, Przytyk k/Radomia. Okres realizacji: styczeń-marzec 2006. Na zamówienie Stowarzyszenia 'Europa Kobiet - Instytut Europejski. Zrealizowano 6 cykli 2-dniowych konferencji dla beneficjentów ESF-u.
Szkolenia dotyczyły tematów: rodzaje pomocy dla MSP i mikroprzedsiębiorstw
oraz SPO Wkp. Zapowiadana frekwencja to ok. 60 osób na każdym ze spotkań
została zrealizowana. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.

'
Biznes a samorząd - wzajemne oczekiwania w doświadczeniach UE'.
Czas:
15-16 grudnia 2005 roku, Rybnik. Warsztat na zamówienie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce poświęcony relacjom pomiędzy jst a przedsiębiorcami. Współpraca może nawiązywać do wzorów pochodzących z krajów starej 15-tki,
stąd wykład związany z metodami wsparcia sektora MSP ze środków publicznych
oraz porównanie systemów samorządowych. Tematem dodatkowym była sztuka prezentacji i warsztat promocji gospodarczej. Obecnych: 10 osób.

 

'Ustawa o Publiczno-prywatnym partnerstwie a fundusze strukturalne'.
Czas: 28 listopada - 9 grudzień 2005 roku. Cykl zrealizowano dla EuroCentrum
z Piotrkowa Trybunalskiego, a zlecającym był Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego.
4 cykle 2-dniowe poświęcone ustawie o PPP i uwarunkowaniach tego typu przedsięwzięć. Miejsce realizacji konferencji w woj. łódzkim to: Brzeziny, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Łowicz. Frekwencja ok. 20 osób na wydarzeniu.

 

'Promocja gospodarcza i oferta inwestycyjna'. Czas: 6-7 grudnia 2005 roku.
Warsztat w ramach Samorządowej Akademii Promocji 'Edycja dla Miast'. Projekt
na zamówienie Związku Miast Polskich. Zakres to praktyka przygotowania materiałów promocji gospodarczej wokół oferty inwestycyjnej jst. Tematyka inwestycyjna związana z organizacją punktu obsługi inwestorów. Obecnych: 35 osób.

 

'Oferta inwestycyjna jst - możliwości wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd'. Realizacja na zamówienie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Czas: 17-18.11.2005, Rybnik - Hotel Olimpia. Warsztat poświęcony tematyce przygotowania i wypromowania oferty gospodarczej (przygotowanie oferty
i uwarunkowania sukcesu promocyjnego). Obecnych: ok. 35 osób.

 

'Publiczno-prywatne partnerstwo - nowe otwarcie'. Czas: 15-16.11.2005.

Realizacja na zamówienie Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie w ramach
KSP. Warsztat poświęcony ustawie o PPP i warunkach przygotowania oraz przeprowadzenia projektu. Miejsce: Warszawa - siedziba FEE, Obecni: 16 osób.

 

'Dobry projekt szansą na rozwój regionu - Zarządzanie Cyklem Projektu - warsztaty'. Zakończenie projektu (7-10.11.2005) wsparcia dla Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) - zlecenie projektu MGiP, lider: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL). Szkolenia prowadzone od lipca do listopada 2005 roku. Liczba dni szkoleniowych w wykonaniu JODKA Consulting - 24.

Projekt zakładał szkolenia warsztatowe poświęcone regułom interwencji ERDF. Audytorium to pracownicy samorządu terytorialnego (zakres ZPORR) i przedsiębiorcy (SPO Wkp). Zaplanowana liczba przeszkolonych to 4200 osób. Zaangażowanie JODKA Consulting: Wykłady: Wprowadzenie, procedury prawne, kwalifikowalność. Warsztaty: Cykl zarządzania projektem (MAPS). Do modułu dla przedsiębiorców, przygotowany został podręcznik i case sudy projektów. Łącznie na szkoleniach JODKA Consulting ok. 250 osób.

 

'Publiczno-prywatne partnerstwo - szansa i wyzwanie'. Konferencja dla skarbników jst, realizacja na zamówienie Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej. Czas: 4.11.2005, Opole (siedziba OCDL). Przedstawiono warunkowania realizacyjne projektów PPP w świetle nowej ustawy. Obecni: ok. 30 osób.

 

'Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych', zamawiający: EuroFinanse, miejsce: Katowice, Czas trwania: 17-18.10. 2005 roku. Przegląd tematyki europejskiej pod kontem wsparcia: od pomysłu, przez aplikację
do rozliczenia projektu. Omówienie praktyk i standardów związanych z aplikowaniem. Główny nacisk na procedury rozliczania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE dla projektów ERDF (SPO Wkp, ZPORR - pr.1 i 3, SPO Wkp).
Praktyczne aspekty zarządzania finansowego i rzeczowego projektami, zarządzanie
i rozliczanie projektów (analiza dokumentacji programowej, umów, sprawozdań, dokumentacji aplikacyjnej). Obecnych: 17 osób.

 

'Zarządzanie projektem w ramach f. strukturalnych - ZPORR (ocena formalna
i kwalifikowalność)'
. Zamawiających: Osada, 7-9.10.2005 rok. 

Odbiorcami szkolenia byli nowoprzyjęci pracownicy Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego. Omawiano reguły wsparcia z UE ze szczególnym naciskiem na obowiązki instytucji włączonych w procesy aplikacyjne. Obecnych: ok. 50 osób. Miejsce realizacji: Warszawa.

 

'Realizacje w ramach projektu 'Dobry projekt szansą na rozwój regionalny'. Wykonano: Wykłady: Wprowadzenie, Procedury prawne, kwalifikowalność - Kraków, lipiec 2005, warsztaty infrastrukturalne - Warszawa-Józefów, lipiec 2005, wykład
o kwalifikowalności - Kielce, 9.9.2005. Opole, 19.9.2005, Szczecin, 26-27.9, Warszawa, 28-29.9, Opole: warsztat infra. - 3-6.10, Kielce: warsztat infra.
- 10-13.10.

 

'Projekty wspierane ze środków EFRR', udział w projekcie Phare 2 - część 'Zarządzanie projektami'. Projekt poświęcony procedurom aplikowania i zarządzania projektami ERDF. Zamawiający: LRDP Ltd. (Wielka Brytania). Wykłady w Warszawie - łącznie 38 dni szkoleniowych, w cyklach 2-dniowych. Czas trwania: luty-czerwiec 2005, Miejsce: Warszawa, ul. Edisona 2. Oczekiwana liczba kursantów ok. 400 osób
w edycji mazowieckiej, cały projekt w Polsce: ok. 4.000 osób.

 

'Samorządowe Forum inwestycyjne - jak przygotować ofertę', cykl konferencji (maj-czerwiec-lipiec 2005) poświęconych zagadnieniom przygotowania oferty inwestycyjnej i wprowadzenia inwestorów (w tym inwestorów zagranicznych) do gmin. Konferencje (14) odbyły się w miastach-stolicach regionów. Projekt powstał na zamówienie Instytutu Wspierania Przedsiębiorczości (Wrocław), a strategicznymi Partnerami byli: TP SA i Bank Pocztowy SA. Konferencje zgromadziły ok. 600 osób.

 

'Uwarunkowania sukcesu promocji jst - instrumenty promotion-mix', zamawiający: Urząd Miasta Nowa Sól, data:4 czerwca 2005 roku.
Miejsce: Nowa Sól (woj. lubuskie).

Konferencja możliwa dzięki Towarzystwu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Temat
to możliwości działań i uwarunkowania sukcesu marki oferty samorządowej
(turystyka-gospodarka). Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Projekty turystyczne we wsparciu UE' - warsztat w ramach SAP 'Edycja
dla Miast'. Zamawiający: Związek Miast Polskich, data: 31 maja-1 czerwca 2005
roku. Miejsce: Warszawa.

Warsztat przedstawiał uwarunkowania przygotowania i przeprowadzania projektów branży turystycznej zabiegających o wsparcie UE. Przedstawiono regulacje prawne, logikę interwencji, zagadnienia kwalifikowalności kosztów. W formie warsztatowej grupy pracowały nad projektami turystycznymi na podstawie wzoru wniosku do ERDF. Przeanalizowane zostały też dokumentacje programowe ze szczególnym uwzględnieniem tematyki turystycznej. Przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczestników po przeprowadzonych zajęciach. Obecnych: 30 osób.

 

'Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków europejskich - aplikacja, zarządzanie, rozlicznie działań z ERDF (ZPORR, SPO Wkp)', Zamawiający: Eurofinanse/BCG Polska sj, data: 12-13 maja 2005 roku. Miejsce: Warszawa.   Szkolenie poświęcone procedurom i doświadczeniom z aplikacji, zarządzania i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków UE. Przedstawienie regulacji ogólnych dla funduszy strukturalnych i ich wskazanie
w praktyce aplikacyjnej. Obecnych: ok. 60 osób.

 

'Zarządzanie projektami drogowymi w ramach wsparcia UE - szanse, ryzyka, wyzwania'. Zamawiający: Drogi Polskie, organizator IV Ogólnopolskiej Konferencji Zarządców Dróg Powiatowych, Kołobrzeg 2005, data: 27 kwietnia 2005 roku. Miejsce: Kołobrzeg, Hotel Solny. Przedstawione zostały wysokie wymagania dotyczące przygotowania i przeprowadzenia projektu wspieranego środkami europejskimi. Przygotowany został zestaw wymagań stawianych projektodawcom i zarządzającym projektami w zakresie drogownictwa. Elementami do których się odwołano były: reguły kwalifikowalności kosztów, zarządzanie programem, monitoring, kontrola etc.

Obecnych: ok. 150 osób.

 

'Samorządowe Forum inwestycyjne' - rozpoczęcie edycji 12 konferencji.
Projekt przeprowadzony na zamówienie TP SA i Banku Pocztowego SA przy współudziale Instytutu Wspierania Przedsiębiorczości (Wrocław). Miejsce: Rzeszów Hotel Prezydencki, data: 12 kwietnia 2005 roku, Kraków - SAS Radisson, data:
19 kwietnia 2005 roku, Wrocław Hotel Qubus, data: 26 kwietnia 2005 roku.
Konferencja poświęcona przedstawieniu oczekiwań biznesu wobec samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania oferty inwestycyjnej. Wskazanie oczekiwań
i potrzeby udziału partnerów przy budowie infrastruktury i montaży finansowych.

Obecnych: do 30 do 50 osób na przeprowadzonych wydarzeniach.


'
Samorządowa Akademia Promocji (Edycja dla Miast)- atrakcyjność inwestycyjna i oferta jst'.
Projekt na zamówienie Związku Miast Polskich (zobacz. SAP 'Edycja dla Miast').  Miejsce: Warszawa, data:5-6 i 14-15 kwietnia 2005 roku.

Pierwsze projekty przeprowadzone w ramach SAP. Szkolenie warsztatowe przygotowujące zagadnienia obsługi inwestorów przez partnerów samorządowych, przestawienie standardów i oczekiwań stron (biznes-jst), standardy i kultury negocjacyjne. Warsztaty poświęcone zagadnieniom obsługi zapytań (praca z listem
od inwestora) i oferty nieruchomości (Gminny Punkt Obsługi Inwestorów - standardy). Przewidziano również trening prezentacyjny zakończony prezentacją efektów pracy poszczególnych grup. Na zakończenie przeprowadzony został test sprawdzający przekazany materiał oraz wręczono certyfikaty.

Obecnych: 2 grupy po 30 osób.

 

'Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych', zamawiający: EuroFinanse, BCG Polska, miejsce: Warszawa, Hotel Parkowa, data: 31.3 - 1.4.2005 roku.

Przegląd tematyki europejskiej pod kontem wsparcia: od pomysłu, przez aplikację
do rozliczenia projektu. Omówienie praktyk i standardów związanych z aplikowaniem. Główny nacisk na procedury rozliczania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE dla projektów ERDF (SPO Wkp, ZPORR - pr.1 i 3, SPO Transport). Praktyczne aspekty zarządzania finansowego i rzeczowego projektami, zarządzanie
i rozliczanie projektów (analiza dokumentacji programowej, umów, sprawozdań, dokumentacji aplikacyjnej). Obecnych: ok. 60 osób.

 

'Projekty dla lakierników w ramach WKP - np. działania 2.3', zamawiający: Konsorcjum - JarpolEnterprise, JODKA Consulting dla PPG, miejsce: Warszawa, data: 30 marca 2005 roku.

Szkolenie warsztatowe mające na celu przygotowanie grupy trenerów dla obsługi
SPO Wkp 2.3 w kontekście branży lakierniczej. Wprowadzenie związane
z przedstawieniem interwencji, uwarunkowania formalne, praktyka przygotowania aplikacji z ERDF, praktyki aplikacyjne z uwzględnieniem specyfiki projektów kierowanych do RIF i PARP. Obecnych: 15 osób.

 

'Projekty związane z dziedziną kultury we wsparciu UE', zamawiający:
D&J Szczecin, miejsce: Szczecin (zach. pomorskie), data: 23 marca 2005 roku.

Szkolenie pomyślane jako warsztat projektów związanych z kulturą. Gdzie przewidziano środki na ten rodzaj aktywności? Jakie są standardy oczekiwane
we wsparciu UE, kwalifikowalność kosztów, omówienie formularzy wnioskowych
do ERDF. Nowe źródła finansowania EOG - MF EOG i NMF. Obecnych: 12 osób. 

 

'Zarządzanie projektem finansowanym z ERDF', zamawiający: LRDP (realizacja Phare 2, 2002), edycje marzec, miejsce: Warszawa - ul. Edisona 2.

Cykl szkoleniowy w formie warsztatów i wykładów dla operatorów publicznych
w marciu (16 dni) obejmujący zarządzanie projektem, studium wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko i Prawo Zamówień Publicznych. Do dn. obecnej aktualizacji strony przeprowadzono 4 dwu dniowe sesje. Średnia frekwencja:
15-20 osób. Projekt w trakcie realizacji. Zakończony udział w edycji marzec. Przeszkolonych ok. 200 osób.

 

'Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych', zamawiający: Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o., BCG Polska s.j., data: 21-22 lutego 2005 roku, miejsce: Warszawa.

Przegląd tematyki europejskiej pod kontem wsparcia: od pomysłu, przez aplikację
do rozliczenia projektu. Omówienie praktyk i standardów związanych z aplikowaniem. Główny nacisk na praktyczne aspekty procedury rozliczania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE. Omówione zostały także umowa i obowiązki
z niej wynikające: sprawozdania, monitoring, promocja etc. projektu europejskiego. Obecnych 80 osób. 

 

'Intro do UE - standardy zarządzania projektami europejskimi - kurs trenerski', organizator: Fundacja Edukacji Ekonomicznej, data: 14-17 lutego 2005 roku, miejsce: Warszawa.Kolejne wprowadzenie w tematykę europejską dla kandydatów na trenerów w ramach Krajowego Systemu Przygotowań do Absorpcji Funduszy Strukturalnych (KSP). Oprócz zagadnień wykładowych, w programie uwzględniono wprowadzenie
do Metody Aktywnego Planowania Strategicznego (MAPS), praktykę aplikacyjną
i pracę warsztatową z dokumentami programowanymi. Czas trwania: łącznie
ok. 20 godzin. Obecnych 10 osób.
 

'Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury ze środków UE', zamawiający: MISTiA, data: 2 lutego 2005 roku, miejsce: Kraków.

Szkolenie dla pracowników samorządu terytorialnego, przedstawiono zakres i logikę interwencji pod kontem projektów organizujących kulturalnych (wskazanie definicji, źródeł, możliwości perspektywy 2000-2006) oraz Mechanizmów Finansowych (EOG
i NMF). Omówienie standardowych wniosków na podstawie generatora SIMIK, zasad zarządzania projektem, kwalifikowalności kosztów, promocji etc. Obecnych: 20 osób.

 

'Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury ze środków UE', zamawiający: MISTiA dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, data: 28 stycznia 2005 roku, miejsce: Kraków. Szkolenie dla pracowników instytucji, przedstawiono zakres i logikę interwencji pod kontem projektów organizujących kulturalnych (wskazanie definicji, źródeł, możliwości perspektywy 2000-2006) oraz Mechanizmów Finansowych (EOG i NMF). Omówienie standardowych wniosków na podstawie generatora SIMIK, zasad zarządzania projektem, kwalifikowalności kosztów, promocji etc. Obecnych: 25 osób.

 

'Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze środków UE', zamawiający: Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego JASTRZĄB, data: 26 stycznia 2005 roku, miejsce: Kraków. Szkolenie przeznaczone dla samorządu i przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem tego typu projektów. Przedstawione zostały praktyczne wiadomości związane z przygotowaniem aplikacji, prowadzeniem przedsięwzięć, ich zarządzaniem i monitoringiem w standardach oczekiwanych przez instytucje nadzoru (sprawozdawczość, monitoring, raportowanie etc.). Obecnych: 20 osób.

 

'Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy strukturalnych', zamawiający: Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji Sp. z o.o., BCG Polska, data: 24-25 stycznia 2005 roku, miejsce: Warszawa.

Przegląd tematyki europejskiej pod kontem wsparcia: od pomysłu, przez aplikację
do rozliczenia projektu. Omówienie praktyk i standardów. Obecnych ok. 50 osób.

 

'Ogólne zasady montażu finansowego w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych. Kwalifikowalność wkładu własnego',  zamawiający: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, oddział Opole, szkolenia przeprowadzone w ramach PT dla woj. opolskiego, data: 16 grudnia 2004 roku, miejsce: Opole. 

Tematyka związana zarządzaniem projektami pod kontem montaży finansowych
i wykorzystaniem produktów bankowych. Obecnych: ok. 50 osób.

 

'Kategoria innowacyjności w interwencjach funduszy strukturalnych', zamawiający FEE na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, data: 13 grudnia 2004 roku, Warszawa.Warsztat szkoleniowy przygotowany w ramach projektów finansowanych z Pomocy Technicznej dla MNiI. Tematyka związana z metodologią rozliczana i prowadzenia projektów innowacyjnych, problematyką oceniania, rozliczeń w ramach SPO Wkp i ZPORR. Obecnych: 7 osób.

 

'Zarządzanie projektami w ramach ZPORR', zamawiający: EuroInfoCentrum
w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach Pomocy Technicznej dla ZPORR w woj. łódzkim, daty: 9-10, 14-15 grudnia 2004, miejsce: Sieradz i Brzeziny.

Szkolenia zrealizowano o opracowanie autorskie tematów, które wybrał zleceniodawca. Uwzględniono m.in. tematykę: monitoring, sprawozdawczość, promocja w ramach ZPORR, Prawo Zamówień Publicznych a f. strukturalne, Pomoc publiczna a wsparcie europejskie. Obecnych: łącznie ok. 120 osób.

 

'Możliwości aplikowania do programów europejskich przedsiębiorstw branż kosmetycznych', zamawiający: Centrum Kosmetyki i Promocji Zdrowia 'Estetyka',
data: 5 grudnia 2004 roku, miejsce: Warszawa - Hotel Victoria.

W ramach targów Cosmetyka MANUS 2004. Warsztat dla przedsiębiorstw tej branży obejmował praktykę pisania aplikacji, przedstawiał uwarunkowania formalne i instytucjonalnie pisania wniosków (ZPORR, SPO Wkp). Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Praktyka pisania aplikacji o środki SPO Wkp i ZPORR', zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji UW, miejsce: Warszawa, data: 4 i 19 grudnia 2004 roku.

Studia podyplomowe, tematyka planowania rozwoju regionalnego. Omówione zostały dokumenty programowe, wniosek z generatora SIMIK, Obecnych: ok. 50 osób.

 

'PPP - szansa i wyzwanie dla partnerów publicznych i prywatnych', zamawiający: Warsaw Voice, SAP, miejsce: Inwestorski Tor Przeszkód pt. 'Inwestorzy państwu - państwo inwestorom', Warszawa, Hotel Victoria, data: 2 grudnia 2004 roku.

Panel dyskusyjny z udziałem JODKA Consulting. Zagadnienia PPP, wyzwania i szanse, które ono rodzi dla środowisk samorządowych, decydentów politycznych i biznesu. Obecnych: ok. 100 osób.

 

'PPP - możliwość realizacji projektów współfinansowanych w ramach ZPORR', zamawiający: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, miejsce: Opole, data: 29 listopada 2004 roku. Konferencja dla samorządu terytorialnego o możliwościach, jakie stwarza formuła PPP. Przedstawiony został stan prac nad ustawą PPP, uwarunkowania projektów PPP, szanse i wyzwania, jakie one stwarzają. Obecnych: ok. 70 osób.

 

'Konferencja o Promocji jst - Związku Miast Polskich', zamawiający: Związek
Miast Polskich, 25-26 listopada 2004 roku, miejsce: Wrocław.

Wykłady w ramach konferencji: 'Profesjonalny samorząd - jak z sukcesem obsłużyć inwestora?', 'Uwarunkowania sukcesu projektów i inwestycji aspirujących do współfinansowania z funduszy strukturalnych UE'. Konferencja corocznie gromadzi przedstawicieli jst - gmin członkowskich ZMP. Wystąpienia dotyczyły standardów obsługi inwestorów oraz wymagań projektów aspirujących do wsparcia europejskiego. Obecnych: ok. 150 osób.

 

'Intro do UE' i cykl zarządzania projektem (MAPS) - kurs trenerski', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej w ramach KSP, 22-25 listopada 2004 roku, miejsce realizacji: Warszawa. Szkolenie wprowadzające do zagadnień europejskich: zasady, instytucje, system. Uwzględniono zagadnienia związane z cyklem zarządzania projektem europejskim, montaż finansowych, monitoring, ewaluację, promocję itp. Obecnych: ok. 10 osób.

 

'Infrastruktura dróg w projektach finansowania inwestycji ze środków wspólnotowych', zamawiający: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji, miejsce: Kraków, dn. 10 listopada 2004 roku.

Szkolenie adresowane do zarządców dróg (zarządy powiatowe, gminy etc.) obejmowało przedstawienie miejsca tego rodzaju wsparcia w Polsce (2004-2006). Omówiono praktykę aplikowania: wnioski i załączniki do ERDF-u, miejsca i uwarunkowania formalne wsparcia w ZPORR, SPO Transport, Fundusz Spójności. Obecnych: ok. 10 osób.

 

'Możliwości aplikowania do programów europejskich przedsiębiorstw branż kosmetycznych', zamawiający: Centrum Kosmetyki i Promocji Zdrowia 'Estetyka',
6-7 listopada 2004 roku, miejsce: Warszawa - Hotel Victoria. W ramach konferencji EURO Cosmo 2004. Warsztat dla przedsiębiorstw tej branży obejmował praktykę pisania aplikacji, przedstawiał uwarunkowania formalne
i instytucjonalnie pisania wniosków (ZPORR, SPO Wkp). Obecnych: ok. 50 osób.

 

'MSP w systemie wsparcia europejskiego w Polsce', zamawiający: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, miejsce: Lubsko (woj. lubuskie),
data: 28 października 2004 roku. Partner: JarpolEnerpise (część dla przedsiębiorców niemieckich). 

Konferencja realizowana w ramach Phare CBC. Panel dotyczący programów wsparcia dotyczył zagadnień systemu wsparcia dla MSP (SPO Wkp. ZPORR etc.) w Polsce (reguły, wnioski, kwalifikowalność). Obecnych: ok. 40 osób. 

 

'Warsztaty MSP - programy wsparcia dla projektów', zamawiający: Ośrodek Szkolenia i Doradztwa Europejskiego 'Europartner', miejsce: Jachranka k/Otwocka, data: 18 października 2004 roku. Wystąpienie było fragmentem konferencji dla MSP. Dotyczyło reguł prowadzenia projektów dla MSP, głównie z SPO Wkp działania: 2.2.1
i 2.3. Nacisk na zagadnienia kwalifikowalności wydatków reguł planowania w cyklu europejskim. Obecni: 150 osób.

 

'Zarządzanie projektami w ramach ZPORR - monitoring, kwalifikowalność wkładu własnego, praktyka aplikacyjna. Pomoc Techniczna ZPORR dla woj. opolskiego', zamawiający: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, oddział Opole, cykl szkoleniowy związany z priorytetem 2 i 3 ZPORR, daty: 4-5, 11-15, 20-22.10, 2-4, 15-19.11.2004 roku, miejsca w woj. opolskim: Opole, Brzeg, Namysłów, Krapkowice, Kędzierzyn Koźle, Głupczyce, Nysa, Prudnik, Olesno, Strzelce Opolskie, Kluczbork.

Tematyka związana z kartą ERDF i zagadnieniami pochodnymi (kwalifikowalność, zarządzanie projektem, monitoring, promocja, dokumentacja towarzysząca etc.). Spotkania zwykle w siedzibach starostw powiatowych. Przeszkolonych: ok. 500 osób.

 

'Intro do UE' i cykl zarządzania projektem (MAPS) - kurs trenerski', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej w ramach KSP, 21-24 września 2004 roku, miejsce realizacji: Warszawa. Szkolenie wprowadzające do zagadnień europejskich: zasady, instytucje, system. Uwzględniono zagadnienia związane z cyklem zarządzania projektem europejskim, montaż finansowych, monitoring, ewaluację, promocję itp. Obecnych: ok. 20 osób.

 

'Od projektu do realizacji - infrastruktura dróg w projektach finansowania inwestycji ze środków wspólnotowych', zamawiający: Procesy Inwestycyjne SA, miejsce: Augustów, dn. 9-10 września 2004 roku. Szkolenie adresowane do zarządców dróg (zarządy powiatowe, gminy etc.) obejmowało przedstawienie miejsca tego rodzaju wsparcia w Polsce (2004-2006). Omówiono praktykę aplikowania: wnioski i załączniki do ERDF-u, miejsca i uwarunkowania formalne wsparcia w ZPORR, SPO Transport, Fundusz Spójności. Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Warsztaty ofert inwestycyjnych jst', zamawiający: Ortus Consulting Sp. z o.o., miejsce: Tarnowo Podgórne (wielkopolska), data: 26-27 sierpnia 2004 roku.

Warsztat adresowany do operatorów ofert inwestycyjnych działających z pozycji jst. Szkolenie objęło praktykę przygotowania oferty, jej prezentacji, zagadnień formalnych uwarunkowań oferty (gotowość oferty inwestycyjnej) oraz zakres przygotowania materiałów promocji gospodarczej. Obecnych: 7 osób.
 

'Intro do UE' - kurs trenerski', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej w ramach KSP, 24-25 sierpnia 2004 roku, miejsce realizacji: siedziba FEE, Warszawa.

Szkolenie wprowadzające do zagadnień europejskich: zasady, instytucje, system. Uwzględniono zagadnienia związane z cyklem zarządzania projektem europejskim, montaż finansowych, monitoring, ewaluację, promocję itp. Obecnych: ok. 20 osób.

 

'Oferta inwestycyjna, promocja gospodarcza, obsługa inwestorów - Miasto Jarocin, zamawiający: Miasto Jarocin, miejsce: UM Jarocin, data: 16-17 sierpnia 2004 roku.Warsztat szkoleniowy dotyczący zagadnień obsługi i przygotowania ofert inwestycyjnych. Praca nad prezentacją i materiałami promocji gospodarczej
dla gminy.Obecni pracownicy wydziałów zajmujących się obsługą inwestorów
i promocją. Obecnych: 7 osób.

 

'Projekty ciepłownicze w systemie wsparcia UE', zamawiający: BCG Polska Sp. J, miejsce: Toruń, data: 10 lipca 2004 roku,Szkolenie adresowane do operatorów
i producentów ciepła (zakłady budżetowe, spółki z o.o, jst etc.) obejmowało przedstawienie miejsca tego rodzaju wsparcia w Polsce (2004-2006). Omówiono praktykę aplikowania: wnioski i załączniki do ERDF-u, miejsca i uwarunkowania formalne wsparcia w ZPORR, Fundusz Spójności. Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Od projektu do realizacji - infrastruktura dróg w projektach finansowania inwestycji ze środków wspólnotowych', zamawiający: Procesy Inwestycyjne SA, miejsce: Warszawa, dn. 7, 15 lipca 2004 roku. Szkolenie adresowane do zarządców dróg (zarządy powiatowe, gminy etc.) obejmowało przedstawienie miejsca tego rodzaju wsparcia w Polsce (2004-2006). Omówiono praktykę aplikowania: wnioski i załączniki do ERDF-u, miejsca i uwarunkowania formalne wsparcia w ZPORR, SPO Transport, Fundusz Spójności. Obecnych: ok. 20 osób.

 

'Intro do UE - uwarunkowania prawne i instytucjonalne stosowanie interwencji funduszy europejskich w Polsce', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej
w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, WPiA, data: 21-22 czerwca 2004 roku.

Szkolenie zrealizowano z inicjatywy studentów UW zainteresowanych tematyką rozwoju regionalnego. Wykłady dotyczyły aspektów teoretycznych i praktyki aplikacyjnej w perspektywie finansowej 2004-2006. Obecnych: ok. 30 osób.

 

'PPP - szanse i wyzwana dla partnerów kontraktu', zamawiający Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, miejsce: Zielona Góra, data: 15-16 czerwca 2004 roku. Szkolenie dotyczyło uwarunkowań prowadzanie montaży PPP w sytuacji polskich jst. Przedstawiony został stan przygotowań Ustawy PPP, rodzaju ryzyk i zagadnienia przygotowania projektów.

Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Metoda Aktywnego Planowania Strategicznego (MAPS) - zastosowanie dla projektów ZPORR realizowanych przez Miasto Przasnysz', zamawiający Business Capital Group Polska (BCG Polska Sp. J.), miejsce: Przasnysz, dn. 31.05; 8-9.06 2004 roku.Warsztaty dotyczyły problematyki planowania strategicznego dla projektów realizowanych przez Miasto Przasnysz. Przedstawione zostały standardy projektów aspirujących do wsparcia europejskiego oraz MAPS. Metoda została zastosowana
do projektu budowy zaplecza dydaktycznego i innej infrastruktury na potrzeby operatora usług dydaktycznych. W warsztatach aktywną rolę odegrał również zespół BCG. Obecni: ok. 20 osób.  

 

'Ustawodawstwo europejskie o samorządzie terytorialnym - zadania, obowiązki i możliwości wpływania na atrakcyjność inwestycyjną. Rola w systemie wsparcia europejskiego', zamawiający: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) w Krakowie. Miejsce: Raba Górna (woj. małopolskie), 28 maja 2004 roku. Wystąpienie było częścią sesji rady gminy. Przedstawiono uwarunkowania skutecznej aplikacji o środki UE, system jst w UE, reguły aplikowania do funduszy strukturalnych. Obecni: radni, członkowie komisji
rady gminy, urzędnicy - ok. 30 osób.

 

'Intro do UE - karta projektów finansowanych z ERDF i ESF',  zamawiający
MGPiPS Warszawa, miejsce: Warszawa, dn. 26-27 maja 2004 roku. Szklenie adresowano do pracowników MG różnych departamentów włączonych w procesy związane z systemem wsparcia. Obecnych: 80 osób.

 

'Europejski Fundusz Społeczny - ZPORR, SPO Rzl - projekty wsparcia', zamawiający: Biuro Doradcze Leszek Butowski, miejsce: Waliszew (woj. mazowieckie), 21 maja 2004 roku. Przedstawienie specyfiki projektów wspieranych prze ESF, przedstawienie zasad kwalifikowalności, zasad promocji projektów z ESF.
Obecnych: 30 osób.

 

'Warsztaty ofert inwestycyjnych - praktyka prezentacyjna', zamawiający: Agencja Rozwoju Opolszczyzny SA, 19-20 maja 2004 roku, Opole. Warsztaty poświęcone przygotowaniu nauce prezentacji oferty gospodarczej. Omówienie przykładowych materiałów promocyjnych przedstawianych przez kursantów,
praktyka prezentacyjna. Obecnych: 25 osób.

 

'Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szansa i wyzwanie', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej w ramach KSP, 13-14 maja 2004 roku, Warszawa.

Szkolenie opisujące wyzwania PPP dla sektora publicznego i prywatnego, przedstawienie stanu prac legislacyjnych i problematyki PPP w Polsce i w Europie. Warsztaty decyzyjne 'co mogę oczekiwać w kontrakcie PPP - czego wolno mi chcieć'. Test sprawdzający wiadomości, dyskusje. Obecnych: 10 osób.

 

'Programy turystyczne we wsparciu europejskim', zamawiający: Starostwo Powiatowe w Elblągu, partnerzy projektu: JODKA Consulting Paweł Kolas i Biuro Doradcze Leszek Butowski, 6-7 maja 2004 roku, Elbląg.Szkolenie przeznaczone
dla operatorów usług i projektów związanych z turystyką. Przedstawiono zasady
i możliwości wsparcia branży turystycznej w systemie. Omówiono modelowe projekty tej branży. Obecnych: ok. 30 osób.

 

'Sektorowy Program Operacyjny Wkp - dla MSP', zamawiający: Ośrodek Szkoleń
i Doradztwa Europejskiego 'Europartner', 11 kwietnia 2004 roku, Warszawa

Warsztaty w ramach konferencji przeznaczonej dla sektora MSP. Obecnych: ok. 80 osób.

 

'Intro do UE' - kurs trenerski', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej
w ramach KSP, 20 kwietnia 2004 roku, miejsce realizacji: siedziba FEE, Warszawa.

Szkolenie wprowadzające do zagadnień europejskich: zasady, instytucje, system. Uwzględniono zagadnienia związane z cyklem zarządzania projektem europejskim, montaż finansowych, monitoring, ewaluację, promocję itp. Obecnych: ok. 10 osób.

 

'Zasady finansowania i kwalifikowalności projektów UE, wzór karty ERDF', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej na zamówienie Starostwa Powiatowego w Ełku (członek KSP), miejsce: Ełk, 14-15 kwietnia 2004 roku.Szkolenie ukierunkowane na przedstawienie zasad wypełniania wniosków do ERDFu w ramach ZPORR. Główne zagadnienia to infrastruktura społeczna, edukacyjna
w priorytecie III ZPORR. Obecnych: ok. 50 osób.

 

'Intro do UE - instytucje, prawo, zasady', zamawiający: MGPiPS, 2 marca 2004 roku, Warszawa. Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli administracji publicznej  (ministerstwa, administracja województw - UW i UM). Przedstawiono zasady wpisane w system obsługi projektów europejskich w Polsce, reguły kwalifikowania wkładu własnego, procedury w poszczególnych programach etc. Obecnych: ok. 100 osób.

 

'Intro do UE' - kurs trenerski cz.1, zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej
w ramach KSP, 24-25 lutego 2004 roku, miejsce realizacji: siedziba FEE, Warszawa.

Szkolenie wprowadzające do zagadnień europejskich: zasady, instytucje, system. Uwzględniono zagadnienia związane z cyklem zarządzania projektem europejskim, montaż finansowych, monitoring, ewaluację, promocję itp. Obecnych: 15 osób.

 

'Polityka spójności UE - Intro', zamawiający: Fundacja Edukacji Ekonomicznej,
dn. 13-14 lutego 2004 roku, miejsce realizacji: Warszawa - siedziba Banku PBH-PBK przy ul. Chmielnej. Szkolenie dotyczyło zasad i systemu implementacji programów wsparcia UE w Polsce po akcesji (1 maja 2004 roku). Przedstawion został stan przygotowania instytucji, które mają swój udział w obsłużeniu projektów z funduszu spójności. Część warsztatowa poświęcona została zagadnieniom produktów bankowych wspierających beneficjentów programów wspólnotowych. Obecnych: ok. 50 osób.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r