GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

KONSULTACJE

Zlecenia konsultacji, dotyczą zagadnień, które potrafię profesjonalnie obsłużyć. Zdarza się, że części zleceń to zagadnienia nowe - na takie okoliczności organizowane są zespoły z udziałem mojej osoby.
 

Jeśli klient chce skorzystać z doświadczeń jakie udało się do tej pory zebrać,
zostanie  umożliwiony kontakt z profesjonalistami określonych dziedzin, za których działalność i uczciwość mogę zaręczyć.

 

Celem tej formuły i oferty jest korzystanie z możliwie dobrych partnerów i uzyskanie satysfakcji klienta.

 

Dobrym obyczajem, które JODKA Consulting próbuje wdrożyć, jest nie obciążanie potencjalnych klientów kosztem takich porad, jeśli mogą być udzielone w formie krótkiego maila lub rozmowy telefonicznej.

 

W zakładce OPRACOWANIA znajduje się wykaz dokumentów, które powstają w firmie lub które już zakończono. Większość z tych dokumentów rozpoczyna się konsultacjami - dopiero otwarcie dłuższej współpracy łączy się z ponoszeniem stosownych kosztów.

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r