GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

 

 

 

Realizacja szkoleń iExec przez JODKA Consulting na podstawie umów
z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie.
 

Uprawnienia trenerskie nadane przez Cisco Systems posiada Paweł Kolas (Global iExecutive Forum, Business Essentials Course, June 2006). Umowa pomiędzy JODKA Consulting a Fundacją Edukacji Ekonomicznej została podpisana w grudniu 2006 roku.

 

Kursy iExec organizowano od 2007 roku w Warszawie. Pierwszy kurs ukończyło 14 osób. Edycja w Bydgoszczy realizowana dla studentów ostatnich lat Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, który ukończyło również 12 osób. iExec w Warszawie zorganizowano taże dla przedstawicieli Inkubatora Przedsiębiorczości UW. Elementem dodatkowym były zagadnienia związane z aplikowaniem o środki UE na rozwój firmy.
W kursie uczestniczyło 20 osób. Edycja Szczecińska iExec'a objeła 35 osób
i zrealizowano go jesienią 2008 roku.

 

 

Kolejne edycje będą sukcesywnie ogłaszane.

 

 

Tematyka:
Kurs iExec obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu ekonomii, zarządzania
i wdrażania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Umożliwia zastosowanie rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych zwiększających konkurencyjność i efektywność funkcjonalną przedsiębiorstw.

 

'iExec - wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem' skierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu pełnego wykorzystania Internetu do rozwoju i usprawnienia działalności własnej firmy.
 

Kurs został przygotowany przez Cisco Learning Institute, a swoim zakresem odpowiada profilowi informatycznego MBA. Program realizowany jest podczas
35 godzin lekcyjnych zajęć wykładowo-warsztatowych, indywidualnych studiów uczestników nad materiałami on-line w języku angielskim (każdy z uczestników otrzymuje indywidualny dostęp do e-learnigu), materiałów edukacyjnych: zeszyt ćwiczeń, konspektów i narzędzi edukacyjnych.

 

iExec powstał jako kurs typu blended-learning i jest przeznaczony dla:

  • Pracowników szczebla kierowniczego

  • Menadżerów wyższego szczebla

  • Specjalistów do spraw biznesu i ICT

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie:

  • Przeprowadzić analizę i zidentyfikować aktualne potrzeby swojej organizacji, wskazać najważniejsze i ocenić możliwości ich zaspokojenia (przy wykorzystaniu rozwiązań ICT);

  • Przeprowadzić i możliwie uprościć procesy planistyczne definiujące cele organizacji

  • Rozwinąć portfel potencjalnych projektów ICT dla swojej organizacji

  • Tworzyć tzw. casy i plany działań

  • Efektywnie współpracować z członkami swojego zespołu i całej organizacji

  • Pewnie i kompetentnie dyskutować i negocjować kwestie rozwoju i wdrożenia przyjętych strategii

iExec umożliwi poznanie i zrozumienie kluczowych trendów i możliwości, wypracowanie wizji, koncepcji przywództwa, kultury organizacyjnej i strategii ICT zwiększającej produktywność i efektywność działań, które prowadzą do wytworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (MŚP).

 

 

 

   

E-pracownik

Rozwój umiejętności kadr MŚP
w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych

www.epracownik.edu.pl

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r