GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

JODKA Consulting jest firmą szkoleniowo-doradczą,
którą założył i prowadzi
Paweł Kolas z zespołem.

 

W obecnej formie JODKA rozpoczęła działalność w lipcu 2004 roku. Odpowiada
na zapotrzebowanie rynku zainteresowanego profesjonalnym doradztwem i ofertami szkoleniowymi. Bazuje na zdobytych doświadczeniach i umiejętnościach jej założyciela i zespołu, który ją tworzy. Ukierunkowana jest na przekazanie profesjonalnej wiedzy pracownikom samorządowym, przedsiębiorcom i zainteresowanym instytucjom.

 

Oferta JODKI dotyczy: zagadnień UE (szczególnie w zakresie: zarządzanie projektem, MAPS, kwalifikowalność, system administracyjny, beneficjenci etc.),
oferty inwestycyjnej, polityki informacyjnej, dokumentacji strategicznych (strategie społeczno-gospodarczego rozwoju), montaży i zagadnień Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), promocji i innych tematów, na które jest zapotrzebowanie na rynku.
 

Współpracuję z zespołami niezależnych konsultantów, którzy uzupełniają jej ofertę. Angażuje się w działania innych firm tworząc wspólne projekty - współpraca ta jest
dla mnie bardzo ważna. Pokazuje ona, że można osiągać sukcesy jednocząc siły
i umiejętności, jeśli strony kontraktu są uczciwe i profesjonalne. Tak rozumiem partnerstwo, gdzie w projekcie można zarobić nie okradając innych.

 

Sprawdzeni partnerzy są wielką przewagą mojej działalności - takie konsorcjum pozwala na wspólny rozwój i specjalizację w podejmowanych zagadnieniach bez uszczerbku dla jakości oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2004 JODKA Consulting

e-mail: jodka@jodka.pl

  w e b m a s t e r